Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues - Zrównoważony Rozwój podsumowuje dwadzieścia lat doświadczeń kancelarii Garrigues w ESG

Dział koordynuje 12 obszarów doradztwa świadczonego przez międzynarodowe, interdyscyplinarne zespoły ekspertów we wszystkich dziedzinach prawa handlowego.

Zrównoważony rozwój jako jedyna droga do zapewnienia bezpiecznej przyszłości jest jednym z głównych filarów strategii Garrigues: jako kancelaria prawna i podatkowa - pomagamy naszym klientom w pokonywaniu wyzwań i korzystaniu z możliwości, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Jako organizacja - prowadzimy naszą działalność w oparciu o zasady ESG.

 

Kancelaria Garrigues podjęła w tej dziedzinie prekursorskie działania już dwadzieścia lat temu, tworząc G-Advisory, specjalistyczny oddział zajmujący się energetyką i ESG, który ma na swoim koncie projekty i raporty techniczne due diligence realizowane w ponad 35 krajach. W 2011 roku uruchomiliśmy dział specjalizujący się w zagadnieniach Ładu korporacyjnego i CSR. Z uwagi na nasze ogromne doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zdolność przewidywania opartą na dogłębnej znajomości regulacji prawnych, a także dzięki szerokim kompetencjom naszych licznych specjalistów w tej materii, mogliśmy wykonać kolejny krok, powołując dział Garrigues - Zrównoważony Rozwój, który koordynuje 12 obszarów oferowanych przez nas usług doradztwa, świadczonych przez międzynarodowe, interdyscyplinarne zespoły ekspertów we wszystkich dziedzinach prawa handlowego.

W tym kompleksowym ujęciu, usługi działu Garrigues - Zrównoważony Rozwój koncentrują się wokół: propagowania kultury compliance poprzez projektowanie modeli zarządzania i systemów kontroli wewnętrznej; dbania o zgodność z wymogami prawnymi i zaleceniami dotyczącymi ładu korporacyjnego; tworzenia i aktualizacji planów i programów polityki zrównoważonego rozwoju i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równouprawnienia i różnorodności oraz równego wynagradzania; transformacji energetycznej poprzez analizę międzynarodowych, krajowych i lokalnych regulacji prawnych; a także kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie zielonych finansów i transakcji, takich jak emisja obligacji i pożyczek, gdzie Garrigues wyróżnia się jako lider na poziomie europejskim. Również w dziedzinie zrównoważonej turystyki kancelaria świadczy specjalistyczne usługi.

Garrigues - Zrównoważony Rozwój przyczynia się też do wzmocnienia społecznego zaangażowania kancelarii jako organizacji. Od 2002 roku firma prowadzi swoją działalność realizując dziesięć zasad UN Global Compact, była też prekursorem w sektorze prawniczym pod względem zdefiniowania i analizy swojego zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030. Kancelaria podejmuje działania w celu zapewnienia różnorodności talentów i równości szans, ochrony środowiska, ograniczania emisji gazów cieplarnianych i promowania świadomości ekologicznej. W 2020 roku osiągnęliśmy cel, jakim było zaopatrzenie wszystkich naszych biur w Unii Europejskiej w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a w tym roku zostaliśmy wyróżnieni - jako jedyna kancelaria prawna wśród europejskich liderów w walce ze zmianami klimatycznymi - w rankingu Europe’s Climate Leaders 2021 opracowanym przez Financial Times.

Komisja ESG pod kierownictwem Rosy Zarza, naszego partnera w kancelarii, i przy udziale przedstawicieli poszczególnych dziedzin prawa, biur i wewnętrznych działów, zajmuje się koordynacją strategii Kancelarii w tej materii.

Wyszukiwarka wiadomości