Media i rozrywka

Nasi eksperci w zakresie prawa audiowizualnego zapewniają kompleksową, multidyscyplinarną obsługę w oparciu o gruntowną znajomość sektora

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues jest wiodącym dostawcą usług doradztwa prawnego dla sektora audiowizualnego. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno lokalni producenci audiowizualni jak i największe hollywoodzkie studia, podmioty świadczące usługi audiowizualne, w tym międzynarodowe platformy streamingowe, grupy medialne i inne podmioty działające w sektorze, którym doradzamy na wszystkich etapach procesu audiowizualnego (proces twórczy, produkcja i marketing, weryfikacja scenariusza i tytułu -script & title clearance- w projektach fabularnych i dokumentalnych dla kinematografii i telewizji) oraz w odniesieniu do wszystkich usług komunikacji audiowizualnej. Udzielamy również wsparcia twórcom i aktorom w obronie ich praw.

Nasz zespół, składający się z najlepszych specjalistów w każdej z dziedzin prawa audiowizualnego, zapewnia kompleksową, interdyscyplinarną obsługę, opartą na dogłębnej znajomości branży. Nasi eksperci w dziedzinie własności intelektualnej, prawa regulacyjnego, podatkowego, prawa pracy, handlowego, konkurencji i prawa procesowego tworzą stały zespół, który potrafi rozwiązać wszelkie wątpliwości i udzielić wsparcia w projektach o wysokim stopniu złożoności, a także zapewnić sprawny przebieg procesu przygotowania i zawierania umów i produkcji. Towarzyszymy klientom w studiu i na planie filmowym, uczestniczymy w ocenie scenariuszy i próbnego montażu, proponujemy kreatywne rozwiązania, gdy scenariusz może naruszać dobra osobiste (cześć, wizerunek, prywatność), negocjujemy umowy na wszystkich etapach, a w razie potrzeby bronimy interesów naszych klientów w sądzie.

Jesteśmy obecni na najważniejszych międzynarodowych forach i festiwalach, znamy regulacje i organy regulacyjne w branży audiowizualnej i filmowej (ICAA, CNMC, ministerstwa, itp.), a nasz zespół uczestniczył w największych procesach koncentracji na rynku oraz w finansowaniu dużych produkcji audiowizualnych. Mamy bogate doświadczenie w negocjacjach z organizacjami reprezentującymi autorów i wykonawców w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.

Nasze usługi

 • Na etapie procesu twórczego i finansowania
  • Umowy produkcji i koprodukcji.
  • Umowy inwestycji i finansowania (gap financing, ubezpieczenia produkcji filmowej, złożone struktury finansowania), w tym z ustanowieniem zastawu na prawach autorskich.
  • Umowy dotyczące tzw. łańcucha praw (m.in. opcje na istniejące utwory, formaty, scenarzyści, koordynatorzy scenariusza, konsultanci itp.).
  • Sprawdzenie scenariusza pod kątem zgodności z przepisami prawa lub polityką treści.
 • Etap produkcji
  • Umowy z artystami (np. z reżyserami, kompozytorami, aktorami, producentami wykonawczymi, technikami itp.) podlegające przepisom prawa pracy.
  • Ocena próbnego montażu sekwencji lub odcinków pod kątem zgodności z przepisami prawa lub polityką treści.
  • Udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych do celów merchandisingu.
  • Umowy dotyczące warstwy muzycznej utworów (kompozycja, zlecenie produkcji fonogramu, licencje na synchronizację itp.).
  • Doradztwo w zakresie ulg podatkowych.
 • Etap marketingu, transmisji, dystrybucji i sprzedaży
  • Ocena materiałów marketingowych./li>
  • Umowy między platformami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
  • Licencjonowanie praw, programów, treści i kanałów oraz out-put deals.

Konsultacje i opinie dotyczące ram sektorowych i obowiązków dostawców audiowizualnych usług medialnych (publicznych i prywatnych), także w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowych projektów aktów prawnych.

Procedura rozpoczęcia działalności i dopełnienie wymaganych formalności we właściwych organach regulacyjnych i rejestrowych..

Reklama, sponsoring, lokowanie produktu, branded entertainment i merchandising.

Ochrona prawa do czci, prywatności i wizerunku oraz kampanie dezinformacyjne.

Globalni szefowie praktyki

Javier Marzo Cosculluela - Garrigues

Javier Marzo

+34 91 514 54 00

Madryt

Kontakt

Carolina Pina Sánchez - Garrigues

Carolina Pina

+34 91 514 54 00

Madryt

Kontakt

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi