Startups & Open innovation

Interdyscyplinarny zespół młodych prawników, mówiący tym samym językiem co startupy

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

W Kancelarii Garrigues jesteśmy przekonani, że nie trzeba nosić tenisówek, aby być innowacyjnym i kreatywnym – dla znalezienia najlepszego rozwiązania o wiele ważniejsza jest umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy klienta oraz znajomość najnowszych trendów technologicznych. Nasz interdyscyplinarny zespół młodych prawników skupia najlepszych ekspertów w branży, którzy doskonale posługują się językiem startupów. Potrafimy zbliżyć się do przedstawicieli tego ekosystemu, zapewniając im doradztwo prawne na najwyższym poziomie.

Innowacyjność jest i zawsze była jednym z atrybutów Kancelarii Garrigues. Zapewniamy przekrojowe doradztwo i dzielimy się swoją szeroką wiedzą na temat najnowszych technologii oraz innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości. Stworzyliśmy specjalne schematy współpracy dla startupów, akceleratorów i funduszy venture capital. Ponadto posiadamy rozbudowaną sieć własnych biur o zasięgu globalnym, dzięki której możemy towarzyszyć naszym klientom w ich międzynarodowej ekspansji.

Doradzamy przedsiębiorcom działającym w cyfrowym ekosystemie i w dziedzinie najnowszych technologii. Nasz dział Startups & Open Innovation opiera się na współpracy poszczególnych zespołów i wykorzystaniu istniejących inicjatyw, dzięki czemu może zapewnić klientom większą wartość dodaną.

Nasze usługi

Analiza i ocena zagrożeń w przypadku przełomowych projektów biznesowych.

Przygotowanie umowy spółki, porozumienia wspólników, opracowanie warunków uczestnictwa startupu w inkubatorach i akceleratorach, rundy inwestycyjne, alternatywne źródła finansowania (venture debt) i pomoc w badaniach due diligence.

Projektowanie strategii ochrony wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, patenty, oprogramowanie, bazy danych, know how) na całym świecie, ochrona z tytułu wpisu do rejestru, umowy o poufności, umowy w sprawie opracowania i transferu technologii, umowy licencyjne i cesje praw do wartości niematerialnych i prawnych, opinie dotyczące praw własności intelektualnej startupów w procesie przejęcia, otwarte oprogramowanie i rozwiązywanie sporów.

Negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, doradztwo w sprawach dotyczących kampanii reklamowych, umowy z influencerami, serwisy społecznościowe, nowe formy reklamy, adwords i reputacja online.

Zarządzanie informacją jako aktywem, w szczególności w odniesieniu do danych osobowych w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE oraz obrona w postępowaniach przed organami regulacyjnymi w różnych jurysdykcjach.

Ochrona przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, natychmiastowa pomoc w przypadku cyberataków oraz wsparcie w działaniach następujących po cyberataku (powiadomienia, zgłoszenia, wnioski i pozwy sądowe).

Analiza zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych w Hiszpanii i kontrola prawidłowości stosowania odliczeń z tytułu podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych oraz ulg podatkowych na nowe technologie, delegowanie pracowników za granicę, osobiste doradztwo podatkowe dla wspólnika w sytuacji przyjęcia nowych inwestorów, ulgi podatkowe na inwestycje w startupach oraz pomoc przy prawidłowym obliczaniu podatku dochodowego od nierezydentów.

Tworzenie i uruchamianie nowych spółek, ulgi i wsparcie dla zatrudnienia w nowych firmach, przy ich uruchamianiu i w okresie rozwoju; wpływ transformacji cyfrowej na zatrudnienie przy takich formach organizacji jak telepraca, praca zdalna czy smart working; wdrożenie odpowiednich środków w celu skutecznego wykorzystania nowych technologii i mediów w środowisku pracy; protokoły korzystania z narzędzi informatycznych; systemy monitoringu wideo i urządzeń GPS; programy motywacyjne.

Najlepiej oceniane firmy z sektora gospodarki cyfrowej opierają swoją konkurencyjność na innowacyjności. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, jako narzędzie umożliwiające uzyskanie wyłącznego prawa do aktywów, na których opiera się innowacyjność firmy. W tej sytuacji należy sobie zadać, między innymi, następujące pytania: W jaki sposób chronione są algorytmy? Jakie prawa należy uzyskać w celu stworzenia platformy do zarządzania treścią? Kto jest właścicielem praw do dzieł stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji? Jak należy chronić big data? Co należy mieć na uwadze przy podejmowaniu decyzji o nabyciu firmy technologicznej?

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi