Agrobiznes i żywność

Wszystkie nasze biura świadczą usługi dla całego sektora rolno-spożywczego

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues świadczy usługi doradztwa prawnego i podatkowego przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolno-spożywczym. Dysponujemy szeroką wiedzą na temat prawnej i podatkowej specyfiki prowadzenia działalności w tym sektorze, a także ogromnym doświadczeniem praktycznym, obejmującym wszystkie dziedziny prawa gospodarczego.

Cieszymy się zaufaniem w branży: uczestniczymy w znaczącej większości transakcji zawieranych w Hiszpanii i dzięki temu zajmujemy pozycję wiodącego doradcy.

Ponadto, dzięki naszej rozbudowanej sieci lokalnych kancelarii, jesteśmy obecni w regionach, gdzie rolnictwo, hodowla i rybołówstwo oraz pozostałe gałęzie przemysłu rolno-spożywczego odgrywają najistotniejszą rolę. Dzięki tej bliskości znamy okoliczności i warunki działania każdego z naszych klientów i możemy oferować kompleksowe usługi doradcze na każdym etapie i w każdym obszarze tej działalności.

Nasze usługi

Ze względu na wysoki stopień złożoności, transakcje w tym sektorze stanowią duże wyzwanie i wymagają udziału najlepszych ekspertów z największym doświadczeniem. Znamy nie tylko specyfikę działalności w dziedzinie każdego rodzaju uprawy, produktu lub działu przemysłu (między innymi jego cykle, okresy rozwoju (ramp-up), zwyczajowe relacje pomiędzy inwestorem i wykonawcą (OpCo-PropCo), pomiędzy hodowcami, zagadnienia dotyczące dystrybucji itp.), ale również kwestie dotyczące poszczególnych elementów przedsięwzięcia, zarówno w odniesieniu do transakcji na aktywach (zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne, aktywa w przemyśle rolnym, hodowlanym i rybnym), jak również w przypadku transakcji dotyczących spółek (gdzie występują takie specyficzne zagadnienia jak spółki SAT - spółki realizujące zadania społeczno-gospodarcze w środowisku wiejskim, czy sytuacje o dużym stopniu kazuistyki, jak te dotyczące organizacji producentów owoców i warzyw).

kompleksowe doradztwo w takich dziedzinach, jak prawo wodne, oznakowanie, identyfikacja pochodzenia lub łańcucha dostaw i produkcji, zarówno w odniesieniu do produktów żywnościowych ogółem, jak i do nakładów w łańcuchu ich produkcji (nawozy, biostymulatory, środki ochrony roślin, żywienie i higiena zwierząt i ryb hodowlanych, dodatki do żywności itp.). Dotyczy to również wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, czy ekologicznego rolnictwa i hodowli.

Nasi specjaliści mają znakomity kontakt z Komisją Europejską i z hiszpańskim Ministerstwem Przemysłu, a także doskonale znają procedury w zakresie ochrony handlu zarówno w Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych jurysdykcjach państw trzecich.

W sektorze rolno-spożywczym występuje grupa istotnych, specyficznych zagadnień, takich jak umowy o pracę dla pracowników sezonowych, pracowników zagranicznych oraz kwestie zatrudnienia cudzoziemców, zlecanie podwykonawstwa i agencje pracy tymczasowej, systemy wynagrodzeń itp., które dotyczą zatrudniania pracowników zarówno indywidualnie, jak i w ramach układów zbiorowych, na poziomie przedsiębiorstwa jak i na poziomie całego sektora.

Świadczymy usługi między innymi w zakresie przygotowania umów międzynarodowych, doradztwa w kwestiach prawnych i podatkowych dotyczących wyboru struktury inwestycji i finansowania procesu wprowadzenia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, tworzenia spółek celowych w innych państwach, negocjowania i przygotowania dokumentów transakcji lub dokumentacji spółki w celu ustalenia zasad współpracy z lokalnymi partnerami itp.

Mamy świadomość tego, że działalność rolnicza ma własną specyfikę, na którą składają się między innymi zasady wyceny zapasów produktów i odliczania kosztów, subwencje wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) itp. Podatek VAT i podatki bezpośrednie również mają swoje szczególne cechy, jak choćby w przypadku spółdzielni rolniczych.

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi we wszelkich sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych w ramach sektora rolno-spożywczego, w tym w sprawach dotyczących specyficznych kwestii, właściwych dla przemysłu rolnego lub spożywczego (takich jak zbiory, produkcja, umowy integracji poziomej i pionowej itp.) w najważniejszych światowych systemach prawnych oraz w specjalistycznych sądach arbitrażowych.

Linie dopłat i szczególna pomoc publiczna nakładają wymóg spełnienia określonych warunków w zakresie organizacji i współpracy producentów, jak w przypadku linii dopłat bezpośrednich (na przykład programy operacyjne związane z zakładaniem organizacji i grup producentów).

Świadczymy usługi doradztwa w procesie rejestracji, ochrony i zarządzania odmianami roślin oraz w zakresie innych praw własności przemysłowej, takich jak patenty biotechnologiczne i oznaczenia pochodzenia, zarówno na terytorium Hiszpanii, jak i w Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy nagrodę Managing IP Impact Case 2020 w dziedzinie ochrony odmian roślin.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi