Nasza historia

Jesteśmy i zawsze byliśmy innowacyjną firmą o międzynarodowym zasięgu

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues pozostaje niezmiennie od ponad 80 lat liderem na rynku usług prawniczych. Na każdym etapie naszego rozwoju byliśmy przygotowani na nadchodzące zmiany i pozostawaliśmy wierni fundamentalnym zasadom obowiązującym w zawodzie prawnika i w naszej firmie: być zawsze blisko klienta, skutecznie rozpoznawać i interpretować jego potrzeby oraz zapewniać najwyższej klasy usługi.

W ciągłej ewolucji

 

Kancelaria Garrigues odegrała kluczową rolę w
unowocześnieniu hiszpańskiej adwokatury. W drugiej połowie
XX wieku wprowadziliśmy anglosaski model zarządzania i
staliśmy się główną kancelarią obsługującą pierwsze
zagraniczne firmy, które zaczynały inwestować w Hiszpanii.

1941-1969

Firma J&A Garrigues powstała w roku 1941 w wyniku połączenia dwóch niezależnych kancelarii prawnych, którymi kierowali bracia Joaquín i Antonio Garrigues Díaz-Cañabate. W 1954 roku pracę w rodzinnej kancelarii podjął Antonio Garrigues Walker (syn Antonia Garrigues Díaz-Cañabate), który osiem lat później objął funkcję prezesa firmy, po powołaniu jego ojca na stanowisko ambasadora Hiszpanii w USA. Począwszy od tego momentu firma ugruntowuje swoją pozycję jako kancelaria prawna o strukturze spółki partnerskiej zorganizowanej według modelu anglosaskiego, gdzie firma stanowi wspólną własność jej partnerów, stosownie do ich zasług i stażu pracy.

1970-1996

W latach siedemdziesiątych kancelaria Garrigues zdobywa prestiż wśród firm zagranicznych, które zaczynają interesować się Hiszpanią licząc na nowe otwarcie, jakie przyniesie proces dokonujących się w tym kraju przemian demokratycznych. Dominująca pozycja kancelarii na rynku inwestycji zagranicznych doprowadziła nawet do tego, że Henry Ford nabrał w pewnym momencie przekonania, że Garrigues to nazwa jakiegoś hiszpańskiego podatku, ponieważ w rachunkowości niemal wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw podejmujących działalność w Hiszpanii pojawiała się pozycja Garrigues fee. Obok Forda, klientami kancelarii były takie firmy jak IBM, Philip Morris, Hewlett-Packard i Avon. Niewątpliwie jednym z głównych czynników tego sukcesu był fakt, że w 1973 roku Garrigues jako pierwsza europejska kancelaria prawna otworzyła własne biuro w Nowym Jorku.

 

W 1997 roku nastąpiło połączenie firm Garrigues i Andersen
ALT, które przyczyniło się do szybszego rozwoju, zwiększenia
efektu wewnętrznej synergii, udoskonalenia systemu
zarządzania i systemu kształcenia naszych specjalistów oraz
przyspieszenia ekspansji międzynarodowej.

1997

Przy nieustannie rosnącej liczbie zatrudnionych prawników i wzrastających obrotach firmy, w roku 1997 ma miejsce wydarzenie o przełomowym znaczeniu w naszej historii, które wpłynęło na obecny kształt kancelarii Garrigues; tym wydarzeniem była fuzja z Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios (ALT) – firmą doradztwa prawnego i podatkowego sieci Andersen..

Połączenie obu firm miało cztery główne cele: uzyskanie efektu synergii w obszarze świadczonych usług, udoskonalenie systemu zarządzania, specjalistyczne kształcenie prawników oraz umiędzynarodowienie działalności. Fuzja ta była również spotkaniem dwóch odmiennych kultur przedsiębiorczości, doskonale uzupełniających się wzajemnie, przy wykorzystaniu atutów obydwu firm – Garrigues jako firmy doradczej w dziedzinie prawa pracy, prawa spółek i prawa cywilnego, a Andersen jako firmy świadczącej usługi w dziedzinie konsultingu, audytu finansowego i doradztwa podatkowego.

 

Garrigues wchodzi w nowy wiek odzyskując niezależność.
Rozpoczyna się nowy etap, w którym umacnia się nasza pozycja
na światowym rynku usług prawniczych. Jesteśmy
wszechstronną, silną, rzetelną, międzynarodową firmą.

2000-2010

Początek XXI wieku przyniósł upadek międzynarodowego koncernu Enron, który pociągnął za sobą rozpad firmy Arthur Andersen. W roku 2002 partnerzy kancelarii Garrigues postanowili rozpocząć nowy etap poprzez całkowite odłączenie od Andersena i powrót do poprzedniej nazwy – J&A Garrigues. Pomimo trudności, jakie kancelaria musiała wówczas pokonać, nikt obecnie nie kwestionuje tego, że ogólny bilans przeprowadzonej wcześniej fuzji był pozytywny. Potwierdzają to dane liczbowe: w ciągu pięciu lat po połączeniu obroty Garrigues zwiększyły się o 130%, a liczba prawników wzrosła dwukrotnie, osiągając liczbę tysiąca zatrudnionych osób.

Aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku, kancelaria koncentruje swoje wysiłki na działaniach zmierzających w kierunku utworzenia własnej, międzynarodowej sieci. W pierwszej dekadzie lat 2000 rozpoczyna się nasza ekspansja międzynarodowa poprzez wejście na rynki krajów rozwijających się, takich jak Chiny, Maroko i Polska oraz otwarcie kolejnych biur w krajach o utrwalonej pozycji gospodarczej, jak Portugalia i Wielka Brytania.

 

Pod kierownictwem Fernanda Vivesa kancelaria dokonała
największych zmian zmierzających w kierunku ekspansji
międzynarodowej, podjęła wyzwanie, jakie stwarza
transformacja cyfrowa i usytuowała się w czołówce firm
stawiających na zrównoważony rozwój i ESG.

2010-2019

1 października 2014 roku Fernando Vives, jeden z najwybitniejszych i najbardziej renomowanych europejskich specjalistów w zakresie prawa handlowego, który od roku 2010 pełnił funkcję partnera zarządzającego w kancelarii Garrigues, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu kancelarii. Antonio Garrigues został mianowany Prezesem Honorowym firmy, utrzymując również kierownictwo Fundacji Garrigues. Od tego czasu Vives był ponownie wybierany przez partnerów kancelarii na funkcję Prezesa dwukrotnie, w tym ostatnio w roku 2022.

Fernando Vives skierował kancelarię Garrigues w stronę nowego etapu rozwoju, dzięki czemu stała się ona jedną z wiodących firm w Ameryce Łacińskiej, stosując model zarządzania, którego podstawę stanowią własne biura i silny zespół prawników, których łączy wspólna kultura korporacyjna i wspólne wartości. Biura działające w Kolumbii, Peru, Meksyku i Chile dają kancelarii Garrigues możliwość bezpośredniego zaangażowania się jako jednego z liderów na rynku latynoamerykańskim i podejmowania na nim działań o zakresie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym we wszystkich obszarach prawa.

W tym okresie, naznaczonym dwoma światowymi kryzysami (kryzysem finansowym z roku 2008 i kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19), rozpoczęła się między innymi również transformacja cyfrowa kancelarii oraz zwiększenie jej zaangażowania w realizację zobowiązań ESG.

2020…

Wybuch pandemii COVID-19 poddał próbie jedną z reguł głoszonych przez naszego Prezesa: “Głównym wyzwaniem, przed którym stoimy jest przygotowanie kancelarii na wszelkie możliwe warianty przyszłych zdarzeń w coraz bardziej niepewnym otoczeniu”. Okazało się wówczas, że kancelaria Garrigues ma siłę i zdolność pokonywania przeciwności. Zaufanie naszych klientów, wysokie kompetencje naszego zespołu, dywersyfikacja działalności pod względem świadczonych usług i regionów geograficznych – wszystko to pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość.