Prawo podatkowe

Międzynarodowy dział o strukturze macierzowej z podziałem na rodzaje podatków, obszary i sektory.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zespół specjalistów z Działu Prawa Podatkowego Kancelarii Garrigues jest liderem we wszystkich specjalnościach i oferuje międzynarodowym koncernom, spółkom, osobom fizycznym oraz firmom rodzinnym stałe i jednorazowe usługi doradcze w sprawach podatkowych.

Połączenie gotowości do świadczenia usług, praktycznej wizji biznesu, liczebności i przygotowania zawodowego, wysokiej specjalizacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostosowanych do potrzeb klientów, stawia nas w wyjątkowej pozycji, pozwalającej z wyprzedzeniem przewidywać ich potrzeby i oferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

W celu utrzymania jakości usług w zgodzie z najwyższymi standardami jakości, świadczymy je w ramach struktury macierzowej, w której zespoły współpracują, w zależności od rodzaju podatków, obszarów usług i branż. Charakter wielodyscyplinarny i tak rozumiana specjalizacja sprzyjają współpracy Działu Prawa Podatkowego z pozostałymi działami Kancelarii.

Ponadto, w oparciu o sieć własnych biur zlokalizowanych na czterech kontynentach, świadczymy usługi o zasięgu międzynarodowym. Kancelaria Garrigues jest członkiem założycielem Taxand, globalnej sieci kancelarii podatkowych, działających na pięciu kontynentach. Członkostwo w tej sieci umożliwia nam udział w międzynarodowych projektach i daje klientom dostęp do prestiżowych firm w różnych krajach.

Każdego roku Dział Prawa Podatkowego Kancelarii Garrigues zyskuje uznanie najbardziej prestiżowych zrzeszeń prawników i międzynarodowych mediów specjalistycznych oraz otrzymuje prestiżowe nagrody w branży prawniczej.

Oferowane usługi

 • Konsultacje w zakresie polityki podatkowej przedsiębiorstw, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w bieżącej działalności, a także w związku ze zdarzeniami jednorazowymi.
 • Opodatkowanie procesów zatrudniania i ustalania wynagrodzeń pracowników oraz kadry menedżerskiej, a także aspekty podatkowe rozwiązywania umów o pracę i umów handlowych. Usługi te stanowią uzupełnienie doradztwa prowadzonego przez naszych kolegów z Human Capital Services (HCS), którzy oferują kompleksowe usługi w zakresie kwestii prawnych i podatkowych związanych z korporacyjnymi zasobami ludzkimi.
 • Procesy due diligence w przypadku fuzji i przejęć, negocjowanie i zawieranie umów oraz finansowanie projektów.
 • Doradztwo w procedurach weryfikacyjnych i przeglądach podatkowych.

 • Doradztwo w zakresie działań i inwestycji w procesie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
 • Usługi w zakresie weryfikacji międzynarodowych struktur inwestycyjnych w fazie działań przedprocesowych.

 • Monitorowanie i praktyczna ocena wpływu prawodawstwa i orzecznictwa sądów UE.
 • Odzyskiwanie na drodze administracyjnej i sądowej podatków niezgodnych z prawem UE oraz swobodami przepływu i przedsiębiorczości określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Reprezentowanie podatników w zakresie pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w sprawach dotyczących pomocy publicznej o charakterze podatkowym przed Komisją Europejską i sądami.

 • Polityka cen transferowych i doradztwo w zakresie kontroli cen transferowych.
 • Wycena przedsiębiorstw lub majątku dla celów podatkowych.
 • W Hiszpanii: negocjacje wstępnych porozumień z administracją (APA) oraz doradztwo i prowadzenie postępowań polubownych.

 • Doradztwo wysokospecjalistyczne, uwzględniające specyfikę każdego sektora działalności.
 • Przygotowywanie wniosków o wykładnię do organów podatkowych w krajach, w których prowadzimy działalność, w procedurach rozstrzygania sporów na poziomie UE ub w kontrolach skarbowych i postępowaniach sądowych związanych z tym podatkiem.

 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego w różnych aspektach mogących mieć wpływ na określenie wysokości należności celnych (zasady pochodzenia, klasyfikacja i inne), a także w zakresie stosowania reżimów zawieszających, wniosków o udzielenie pozwolenia, kontroli i sporów sądowych w tym zakresie.

 • Podatki i daniny wspólnot autonomicznych i gmin, z istotnym elementem sporów sądowych.
 • W Ameryce Łacińskiej i Polsce: podatki miejscowe w Chile, Peru, Kolumbii, Meksyku i Polsce.
 • Analiza kształtowania podstaw opodatkowania, stosowania ulg i odliczeń oraz wartości przyjmowanej dla celów podatkowych.

Ogólne doradztwo w zakresie podatku akcyzowego, a w szczególności powiązania systemu podatkowego z prawem ochrony środowiska i gospodarką o obiegu zamkniętym:

 • Opodatkowanie środowiskowe w poszczególnych branżach.
 • Zachęty podatkowe związane z ochroną środowiska.

Oferta Kancelarii obejmuje wszystkie etapy postępowania, od wszczęcia postępowania kontrolnego po obsługę prawną ewentualnych odwołań przed organami administracyjnymi i sądami, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów UE.

 • Zarządzanie i dobre praktyki podatkowe, sporządzanie i przegląd strategii podatkowych, porządzanie protokołów i przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli podatkowej i przestrzegania przepisów podatkowych.
 • Informacje dla organu zarządu oraz w zakresie dobrych praktyk podatkowych.

Globalny szef praktyki

Eduardo Abad Valdenebro - Garrigues

Eduardo Abad

+34 91 514 54 00

Madryt

Kontakt

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi