Garrigues - Zrównoważony

09-22-2021
Zrównoważony rozwój jako jedyna droga do zapewnienia bezpiecznej przyszłości jest jednym z głównych filarów strategii Garrigues: jako kancelaria prawna i podatkowa - pomagamy naszym klientom w pokonywaniu wyzwań i korzystaniu z możliwości, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Jako organizacja - prowadzimy naszą działalność w oparciu o zasady ESG.