Garrigues - Zrównoważony

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

  • ‘Financial Times’ wyróżnia Garrigues jako wiodącą firmę prawniczą w walce ze zmianami klimatu

    Trzeci rok z rzędu kancelaria Garrigues została doceniona za walkę ze zmianami klimatycznymi i umocniła swoją pozycję jako europejska kancelaria prawna, która najbardziej ograniczyła swoje emisje. Znalazło to odzwierciedlenie w rankingu Financial Times-Statista Europe's Climate Leaders, obejmującym firmy z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, które w latach 2016-2021 odnotowały największą redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG).
  • Garrigues - Zrównoważony Rozwój podsumowuje dwadzieścia lat doświadczeń kancelarii Garrigues w ESG

    Zrównoważony rozwój jako jedyna droga do zapewnienia bezpiecznej przyszłości jest jednym z głównych filarów strategii Garrigues: jako kancelaria prawna i podatkowa - pomagamy naszym klientom w pokonywaniu wyzwań i korzystaniu z możliwości, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Jako organizacja - prowadzimy naszą działalność w oparciu o zasady ESG.