Prawo europejskie i prawo konkurencji

Doświadczony zespół gotowy do podejmowania wyzwań z zakresu prawa konkurencji i jego wpływu na przedsiębiorstwa

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział Prawa Europejskiego i Prawa Konkurencji Kancelarii Garrigues dysponuje wysoko wyspecjalizowanymi zespołami prawników, których doświadczenie zyskało sobie międzynarodowe uznanie. W ostatnich latach świadczymy usługi doradcze dla klientów w głównych kwestiach związanych z prawem konkurencji zarówno w Europie, jak i Ameryce Łacińskiej.

W sytuacji, kiedy prawo konkurencji ma coraz większy wpływ na działalność gospodarczą i korporacyjną przedsiębiorstw, oferujemy dogłębne i wiarygodne doradztwo we wszystkich obszarach tej dyscypliny w systemach prawnych wielu krajów.

Regularnie doradzamy międzynarodowym klientom działającym w wielu różnych sektorach gospodarki, w tym m.in. na rynkach technologii, usług finansowych, telekomunikacji, energii, transportu, dystrybucji czy sportu.

Oferowane usługi

Regularnie doradzamy klientom w zakresie projektowania i oceny strategii handlowych, umów o dystrybucji i współpracy, jednostronnych praktyk oraz procedur dochodzeniowych i sankcyjnych. Reprezentowaliśmy klientów w setkach postępowań przed krajowymi organami ds. konkurencji i sądami krajowymi w różnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, a także przed Komisją Europejską i sądami UE.

Mamy bogate doświadczenie w świadczeniu usług doradczych i wspieraniu klientów z różnych sektorów we wszystkich fazach postępowań dotyczących kontroli koncentracji w wielu krajach, zarówno przed krajowymi organami ds. konkurencji, Komisją Europejską, jak i w Ameryce Łacińskiej. Jako prawnicy specjalizujący się w prawie europejskim i konkurencji, jesteśmy w stanie zidentyfikować, przewidzieć oraz szybko i skutecznie rozwiązać wiele scenariuszy, które mogą pojawić się w kontekście złożonych transakcji.

W różnych systemach prawnych, w których prowadzimy praktykę, zgromadziliśmy ogromne doświadczenie w kwestiach regulacyjnych w wielu różnych sektorach, w tym w zakresie platform cyfrowych, telekomunikacji, energii, transportu, przemysłu tytoniowego, usług finansowych, gier i usług pocztowych.

Mamy ugruntowaną wiedzę w zakresie dochodzeń antydumpingowych, antysubsydyjnych i zabezpieczających, prowadzonych zarówno przez Komisję Europejską, jak i organy ochrony handlu takich państw jak Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa, a także w krajach, w których prowadzimy działalność w Ameryce Łacińskiej. Uczestniczymy w złożonych postępowaniach, zarówno reprezentując przemysł europejski, jak i doradzając eksporterom i importerom.

Doradzamy organizacjom międzynarodowym, państwom członkowskim UE i spoza UE oraz przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem zasad pomocy publicznej i innych form interwencji państwa. Pomagamy klientom we wszelkiego rodzaju procedurach związanych ze zgłaszaniem, dochodzeniem lub odzyskiwaniem pomocy publicznej, a także w zgłaszaniu, weryfikacji lub obronie środków stanowiących potencjalnie pomoc państwa, jak również w kwestiach związanych z przyznawaniem praw wyłącznych i praw szczególnych.

Działaliśmy w ponad stu postępowaniach przed Sądem i Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie skarg o stwierdzenie nieważności, środków tymczasowych i postępowań kasacyjnych, m.in. w zakresie konkurencji, pomocy publicznej, sektorów regulowanych, rynku wewnętrznego i podatków.

Prawnicy Kancelarii Garrigues regularnie prowadzą postępowania sądowe i administracyjne, niezależnie od instancji, we wszystkich rodzajach sporów z zakresu prawa konkurencji. Dzięki biurom w Chile, Kolumbii, Peru i Meksyku jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe i przekrojowe doradztwo na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Kancelaria Garrigues doradza podmiotom publicznym i firmom prywatnym w zarządzaniu funduszami europejskimi w sposób zgodny z wymogami prawa unijnego. Nasz zespół reprezentował również takie podmioty w ramach licznych postępowań kontrolnych prowadzonych przez instytucje europejskie.

Doradzamy międzynarodowym firmom i stowarzyszeniom w kwestiach związanych ze swobodnym przepływem towarów, swobodą świadczenia usług, swobodą przedsiębiorczości czy swobodnym przepływem kapitału na Rynku Wewnętrznym. Mamy duże doświadczenie w składaniu skarg do Komisji Europejskiej na regulacje państwowe ograniczające te swobody.

Stale współpracujemy ze specjalistami z Działu Prawa Podatkowego Kancelarii Garrigues w poszczególnych krajach, w szerokim zakresie spraw (podatkowa pomoc państwa, opodatkowanie międzynarodowe lub interpretacja oraz spory sądowe w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego UE).

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi