Wizja strategiczna

Dbamy o to, by nasi klienci   
podejmowali najlepsze decyzje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Nasza strategia koncentruje się wokół klientów. Towarzyszymy im na co dzień, przewidujemy ich potrzeby i pomagamy im w podejmowaniu optymalnych decyzji, doradzając we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego. Rozwijamy naszą działalność w oparciu o kilka głównych zasad, takich jak umiędzynarodowienie, digitalizacja i zrównoważony rozwój.

Umiędzynarodowienie: działanie na poziomie lokalnym i globalnym

Dążenie do umiędzynarodowienia firmy sprawiło, że kancelaria Garrigues jest obecna w 12 krajach na 4 kontynentach, a pracujące w jej biurach zespoły mają zdolność działania na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 • 4.000 klientów na całym świecie

  • Zaufały nam firmy działające w 86 krajach.
  • Jesteśmy liderem na rynku iberyjskim, zatrudniając ponad 1.200 prawników w 18 biurach w Hiszpanii i 2 w Portugalii.
  • Jesteśmy obecni w światowych ośrodkach finansowych, takich jak Nowy Jork, Londyn i Szanghaj.
 • 30 biur 100% Garrigues w 12 krajach na 4 kontynentach

  • Wyróżnia nas model organicznego rozwoju, polegający na tworzeniu sieci własnych biur, w których zatrudniamy lokalne zespoły i działamy w całości w oparciu o zasady kultury korporacyjnej Garrigues.
  • Wyznaczamy standardy przy prowadzeniu wielkich transakcji, a nasz model działania zapewnia stałą wysoką jakość świadczonych usług.
 • Stanowimy jeden z najbardziej znaczących przykładów bezpośredniej obecności w Ameryce Łacińskiej, zatrudniając lokalne, interdyscyplinarne zespoły

  • Sieć własnych biur w Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru.
  • Ponad 200 prawników, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu spraw lokalnych i międzynarodowych.
  • Towarzyszymy przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach gospodarki i koordynujemy transakcje transgraniczne i międzyregionalne, związane z Ameryką Łacińską.

Zrównoważony rozwój: jedyna droga do bezpiecznej przyszłości

rueda sostenibilidad

Zrównoważony rozwój jest dla kancelarii Garrigues, od wielu lat, jednym z najważniejszych filarów strategicznych w dwóch głównych aspektach.

 • Jako firma, włączyliśmy do naszej strategii zobowiązania ESG i prowadzimy naszą działalność zgodnie z dziesięcioma zasadami inicjatywy ONZ Global Compact, celami Agendy 2030 i SDG. Zależy nam na długofalowym, zrównoważonym rozwoju organizacji, dlatego prowadzimy działania z zakresu ochrony środowiska (poprzez ograniczenie naszych emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej), sprawiedliwości społecznej (między innymi dbając o różnorodność i zapewnienie równości szans), a także dobrego zarządzania (tworząc długoterminową wartość zrównoważoną poprzez stosowanie modelu organizacji opartego na zasadach etyki i przejrzystości), uwzględniając również perspektywę ekonomiczno-finansową naszych działań. Jako organizacja podjęliśmy zobowiązanie, by współpracować na rzecz stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o poczucie bezpieczeństwa i zaufania w społeczeństwie, w którym coraz większą rolę pełnić będą zasady sprawiedliwości, etyki, odpowiedzialności i zrównoważenia.
 • Jako kancelaria prawna i podatkowa, wspieramy naszych klientów na drodze do zrównoważonego rozwoju w przekonaniu, że firma, która dąży do tego celu może sprostać każdemu wyzwaniu. Oferujemy wiedzę, doświadczenie oraz, przede wszystkim, optymalne rozwiązania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, gdzie, w odpowiedzi na destabilizację i chaos, niezbędne jest podjęcie wspólnych działań w oparciu o wyniki badań naukowych i zasady prawa.

Cyfryzacja: zintegrowane podejście

W Garrigues rozumiemy konieczność wprowadzania innowacji w celu umocnienia wiodącej pozycji na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu naszych wartości i kultury korporacyjnej. W tym kontekście cyfrowa transformacja firmy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przygotowania się na nadchodzące zmiany.

W ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy 60 milionów euro w projekty cyfryzacji. Skupiamy się na trzech powiązanych ze sobą obszarach, które definiują naszą strategię cyfrową na 2030 rok- zapewnienie bezpieczeństwa procesów i operacji, zwiększenie wydajności i kompetencji cyfrowych naszych specjalistów oraz rozwój usług wychodzących naprzeciw nowym potrzebom klientów.

 • Kompetencje cyfrowe i własne technologie

  • Wyższy poziom kompetencji cyfrowych prawników: ponad 90% naszych prawników przechodzi szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych. Szkolenia te są częścią globalnego programu kształcenia ustawicznego opartego na DigComp, europejskim standardzie pomiaru i rozwoju kompetencji cyfrowych.
  • Własne niestandardowe rozwiązania: Agiliz@ Business to system 360º, opracowany we współpracy z naszymi specjalistami ds. biznesu i transformacji cyfrowej oraz zespołem Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (Robotic Process Automation - RPA), ukierunkowany na tworzenie narzędzi do przetwarzania danych przy użyciu sztucznej inteligencji, robotyzacji oraz na przetwarzanie języka naturalnego.
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury i wydajności operacyjnej: nasz Plan Systemowy obejmuje trzyletnią inwestycję w wysokości 45 milionów euro w ponad 100 projektów mających na celu zwiększenie wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Nowe cyfrowe przedsięwzięcia

  Aby prawidłowo przewidzieć potrzeby naszych klientów, podążamy za trendami w cyfrowej transformacji biznesu, koncentrując się na cyfrowym zaufaniu, cyfryzacji umów i aktywach cyfrowych, czego dowodem jest nabycie większościowego pakietu udziałów w firmie EAD Trust, wpisanej do rejestru kwalifikowanych dostawców usług zaufania, prowadzonego przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Transformacji Cyfrowej.

 • Współpraca z cyfrowym ekosystemem

  Uważamy, że poza niezbędnym rozwojem własnym niezwykle istotne jest holistyczne podejście do transformacji cyfrowej we współpracy i koordynacji z innymi kluczowymi podmiotami w danej branży i ogólnie w społeczeństwie.

  • Obserwatorium LegalTech Garrigues-ICADE: to sojusz oferujący otwartą przestrzeń dla podmiotów z branży prawniczej, chcących dzielić się doświadczeniami i wiedzą na temat tego, jak technologia przekształca sektor oraz analizować wyzwania i możliwości, jakie stwarza dla zawodu i biznesu.
  • Partnerzy założyciele czterech klastrów cyfryzacji w Madrycie: Garrigues dołączył do Wspólnoty Madrytu i platformy blockchain Alastria, celem utworzenia czterech klastrów cyfryzacji, dzięki którym Madryt stałby się głównym hubem południowej Europy. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności, konkurencyjności i zdolności rozwoju technologicznego przedsiębiorstw.

Kamienie milowe w naszej cyfrowej transformacji

W naszej ponad 80-letniej historii zawsze byliśmy pionierem wśród firm prawniczych. Wnieśliśmy istotny wkład w modernizację, profesjonalizację i międzynarodową ekspansję hiszpańskich kancelarii. Jesteśmy również liderem pod względem transformacji technologicznej. W ciągu ostatnich dwóch dekad staliśmy się wiodącą firmą w dziedzinie zintegrowanego i wydajnego zarządzania, współpracy 4.0, strategii big data, wdrażania RPA, sztucznej inteligencji oraz nowych modeli innowacji i wewnętrznej przedsiębiorczości.

Pionierzy w swojej branży w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa dokumentów dzięki wdrożeniu Data Management System (DMS)

Zintegrowane zarządzanie procesami finansowymi i kadrowymi dzięki wdrożeni SAP

Wdrażamy OneLog do zarządzania zasobami elektronicznymi i bazami danych

Uruchamiamy nasze kanały na Twitterze, Facebooku i LinkedIN

Uruchamiamy kanały współpracy z klientami na platformie Collaborate

Wdrażamy strategię 'Big Data' a pomocą DMS+ i Anonymizer

Pierwszy własny projekt robota: Proces@

Uruchamiamy pierwsze programy i aplikacje do automatyzacji, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Garrigues Innovation Think Tank, nasze laboratorium pomysłów, projektuje pierwsze rozwiązania:

Garrigues Work, aplikacja mobilna do efektywnego zarządzania

Proposals, aplikacja do automatycznego tworzenia ofert dla klientów

Garrigues IN, katalog pracowników dostępny dla wszystkich zatrudnionych

Garrigues BIZ, baza referencji z projektów zrealizowanych przez firmę

Uruchamiamy GarriguesNet, wewnętrzną cyfrową platformę współpracy

Powstaje Agiliz@: zespół inżynierów IT i prawników zajmujących się rozwiązaniami RPA i AI

Garrigues i ICADE prezentują Legaltech Observatory

Globalny program szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych oparty na DigComp

Wdrażamy Bryter, no-code software, służący digitalizacji procesów prawnych

Wdrażamy LitiGAR do zarządzania postępowaniami grupowymi

Agiliz@Business: kompleksowy system 360º, tworzony przez specjalistów ds. biznesu, transformacji cyfrowej i RPA.

Garrigues nabywa 51% udziałów w EAD Trust, dostawcy usług cyfrowego zaufania

Zatwierdzamy wewnętrzną politykę dotyczącą korzystania z systemów generatywnej sztucznej inteligencji