Farmacja, biotechnologia i nauki o zdrowiu

Skoncentrowana na kliencie interdyscyplinarna obsługa obejmująca wszystkie zagadnienia właściwego prawa.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zespół Garrigues Nauki o Zdrowiu posiada bogate doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla klientów z sektora farmaceutycznego, opieki zdrowotnej i biotechnologii oraz nauk o zdrowiu, przy zachowaniu interdyscyplinarnego i skoncentrowanego na kliencie podejścia.

Firmom farmaceutycznym i producentom wyrobów medycznych zapewniamy profesjonalne doradztwo w różnych gałęziach prawa, m.in. w zakresie regulacji i compliance, umów handlowych, przetargów o udzielenie zamówienia publicznego, własności intelektualnej, fuzji, przejęć i finansowania, ochrony danych osobowych, prawa podatkowego, prawa konkurencji, sporów sądowych i odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Naszymi klientami są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, producenci i wprowadzający na rynek wyroby medyczne, producenci żywności funkcjonalnej, producenci i wprowadzający na rynek produkty kosmetyczne, szpitale publiczne i prywatne, dystrybutorzy, podmioty zajmujące się badaniami i rozwojem sektora, fundusze inwestycyjne, fundacje, spółki i grupy biznesowe z sektora farmaceutycznego, opieki zdrowotnej, biotechnologicznego i ogólnie sektor nauk o zdrowiu.

Oferowane usług

 • Doradztwo w zakresie regulacji, compliance i zagadnień regulacyjnych w branży.
 • Zamówienia publiczne.
 • Negocjowanie cen i refundacja leków i wyrobów medycznych.
 • Konsulting w zakresie dotacji, grantów, finansowania szpitali i innych powiązanych zagadnień.
 • Fuzje, przejęcia i inne operacje specjalne, głównie joint ventures w formie spółek, fuzje, wydzielenia i procesy restrukturyzacyjne grup przedsiębiorstw, inwestycje venture capital we wszystkich fazach i etapach finansowania, specjalne transakcje finansowe lub publiczne oferty papierów wartościowych.
 • Ochrona patentowa i znaków towarowych.
 • Postępowania o naruszenie praw patentowych, powództwa o unieważnienie, transfer technologii, zgłoszenia do międzynarodowej ochrony patentowej o znaczeniu strategicznym i wnoszenie sprzeciwów do zgłoszeń.
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe.
 • e-zdrowie i ochrona danych osobowych oraz prywatności.
 • Sporządzanie i przegląd umów, w tym między innymi umów dotyczących produkcji, dystrybucji, badań klinicznych i innych.
 • Prawo konkurencji, procedury zgłaszania zamiaru koncentracji oraz konsulting w zakresie porozumień wertykalnych i horyzontalnych.
 • Reprezentacja i zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi