Własność przemysłowa i intelektualna

Znajdujemy innowacyjne i zaawansowane rozwiązania w każdej sytuacji

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział Własności Przemysłowej i Intelektualnej Garrigues (Garrigues IP) wyróżnia się wyjątkowym połączeniem wysokiego stopnia specjalizacji w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej z doświadczeniem firmy w innych dziedzinach. Posiadamy zespół złożony z rzeczników patentowych, inżynierów, projektantów, ekonomistów i prawników, co pozwala nam zaoferować doradztwo kompleksowe oraz na najwyższym poziomie.

Chronimy wartości niematerialne i prawne naszych klientów w sposób kompleksowy, praktyczny i strategiczny. W tym celu współpracujemy z działami Podatkowym, Konkurencji, Prawa Pracy, Administracyjnym i Karnym Kancelarii Garrigues.

Dzięki zaangażowaniu, skrupulatności i uczciwości naszych specjalistów zdobyliśmy zaufanie szerokiej rzeszy klientów, począwszy od startupów po duże międzynarodowe koncerny. Odniesione sukcesy potwierdzają jakość naszej pracy.

Staramy się dobrze zrozumieć działalność naszych klientów, aby móc zaoferować im skuteczne rozwiązania. Przedkładamy negocjacje nad spory sądowe, ponieważ naszym priorytetem jest szybkie, oszczędne i skuteczne rozwiązywanie problemów, jednak gdy sytuacja tego wymaga, jesteśmy najwyższej klasy specjalistami w prowadzeniu trudnych spraw sądowych. Nasi prawnicy są szczególnie cenieni za dostarczanie innowacyjnych i wysoce zaawansowanych rozwiązań w każdej sytuacji.

Zaangażowanie, jakość i innowacyjność Działu Własności Przemysłowej i Intelektualnej Kancelarii Garrigues znalazło odzwierciedlenie w najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingach, potwierdzających wysoką ocenę naszej pracy przez klientów.

Oferowane usługi

  • Nasz zespół posiada duże doświadczenie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, biznesu cyfrowego, nieuczciwej konkurencji i reklamy.
  • Bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom cyfrowym, w tym sklepom internetowym, platformom skupiającym treści, wyszukiwarkom, mediom społecznościowym i web3 (metaverse, NFT, AR, VR i XR).
  • Prawo regulujące działalność audiowizualną, muzyczną, wydawniczą i artystyczną. Doradztwo w zakresie zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej, w tym niezależne podmioty zarządzające.
  • Przekrojowe doradztwo w zakresie patentów, tajemnic handlowych, odmian roślin i transferu technologii.
  • Doradztwo w sprawach umownych i spornych w zakresie ochrony praw podstawowych, w tym wolności słowa i informacji oraz prawa do czci, prywatności i wizerunku własnej osoby.
  • Doradztwo w zakresie rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych za pośrednictwem własnej Agencji.

Blog Własność Przemysłowa i Intelektualna

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi