Prawo pracy

Jakość, zaangażowanie i innowacyjność pozwalają nam oferować klientom praktyczne i strategiczne rozwiązania

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

W związku z dynamicznym i kompleksowym rozwojem przedsiębiorstw, zarówno tych o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym, prawo pracy i zatrudnienia stało się kluczowym obszarem zarządzania i administrowania takich przedsiębiorstw.

Dział Prawa Pracy Kancelarii Garrigues posiada zespół specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem, są oni uznawani za liderów we wszystkich dziedzinach prawa pracy w krajach, w których prowadzą praktykę. Świadczymy usługi doradcze we wszystkich obszarach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nasze doradztwo charakteryzuje się profesjonalnym zaangażowaniem w sprawy naszych klientów, zrozumieniem roli usługodawcy, znajomością biznesu poszczególnych branż i klientów, ciągłym poszukiwaniem innowacyjnych i dostosowanych do konkretnych potrzeb rozwiązań, praktycznym i strategicznym podejściem. Wszystko to stanowi dla naszych klientów wartość dodaną oraz zapewnia szeroką i wybiegającą w przyszłość perspektywę.

Dzięki licznemu zespołowi specjalistów z zakresu prawa pracy, wyszkolonych według najwyższych standardów oraz posiadających duże doświadczenie, znajdujemy się w czołówce w zakresie doradztwa biznesowego, a także wiedzy i praktyki prawniczej. W ten sposób pełnimy również funkcję opiniotwórczą i wyznaczamy nowe kierunki.

W pracy i kontaktach z klientem wykorzystujemy najnowsze technologie.

Oferowane usługi

Umowy o pracę zwykłe i menedżerskie);wynagrodzenie i świadczenia; składki na ubezpieczenie społeczne; wewnętrzne polityki i protokoły (praca zdalna, rejestracja czasu pracy, prawo do bycia offline, korzystanie z systemów informatycznych i narzędzi pracy, mobbing, molestowanie seksualne, społeczna odpowiedzialność biznesu, sygnaliści, zgodność z prawem pracy i inne);godzenie życia prywatnego z zawodowym; dodatkowe zabezpieczenie społeczne; elastyczność; delegowanie do pracy za granicą; zapobieganie ryzyku zawodowemu.

Opracowanie i wdrożenie tymczasowych lub stałych środków mających na celu uzyskanie rentowności przedsiębiorstw (zwolnienia grupowe, tymczasowa redukcja zatrudnienia, i inne).

Reprezentujemy naszych klientów niezależnie od instancji we wszystkich sprawach rozpoznawanych przez sądy pracy.

Układy zbiorowe lub porozumienia zakładowe,ujednolicenie warunków, istotna modyfikacja warunków pracy, przejścia zakładu pracy i inne.

Programy równości płci, procedury zapobiegania molestowaniu seksualnemu lub mobbingowi ze względu na płeć oraz inne polityki lub środki mające na celu promowanie równego traktowania i szans w miejscu pracy oraz współodpowiedzialności i godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Analiza przestrzegania przepisów prawa pracy, zarówno prewencyjna, jak i związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opracowywanie wewnętrznych procedur oraz ocena działań i środków wdrażanych przez spółki. Doradztwo w zakresie opracowania, wdrażania i przeglądu procedur należytej staranności oraz zgodności z kryteriami ESG związanych z zatrudnieniem.

Labor & Employment Blog

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi