Turystyka i hotelarstwo

Interdyscyplinarny zespół zapewnia obsługę prawną sektora we wszystkich obszarach właściwego prawa.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Turystyka jest jedną z głównych gałęzi światowej gospodarki i podstawowym źródłem dochodu dla wielu krajów. W kontekście pełnym nowych wyzwań i perspektyw, branża ta stawia sobie nowe cele, takie jak promowanie zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miejsc turystycznych, zmniejszenie sezonowości, innowacje i cyfryzacja, tworzenie miejsc pracy o wysokiej jakości, promowanie współpracy publiczno-prywatnej oraz dążenie do trwałej rentowności.

Kancelaria Garrigues oferuje najwyższej jakości doradztwo prawne i podatkowe dla podmiotów działających w sektorze turystycznym. Nasi prawnicy z i podatkowe dla podmiotów działających w sektorze turystycznym. Nasi prawnicy z działu Turystyki i Hotelarstwa doskonale znają specyfikę przedsiębiorczości w tym sektorze i w jego podsektorach, w tym przepisy prawne i podatkowe regulujące jego działalność i mają duże doświadczenie w zakresie odpowiednich operacji i transakcji.

Nasz interdyscyplinarny zespół zapewnia skuteczną obsługę prawną w szerokim zakresie zagadnień (podatkowych, handlowych, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa pracy, ochrony środowiska, konkurencji, postępowania sądowego, ochrony danych itp.), za pośrednictwem sieci biur kancelarii Garrigues na całym świecie.

Ściśle współpracujemy z instytucjami i stowarzyszeniami z sektora turystyki, uczestnicząc w licznych inicjatywach, takich jak na przykład doradztwo w zakresie interpretacji lub zgłaszania propozycji zmian przepisów prawnych w różnych jurysdykcjach.

Prowadzimy własne biura w obszarach geograficznych o największej aktywności turystycznej, dzięki czemu pozostajemy w bezpośrednim, bliskim kontakcie z realiami każdego klienta i regionu turystycznego.

Nasze usługi

 • Doradztwo prawne i podatkowe o charakterze ciągłym lub okresowym w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstw z branży turystycznej.
 • Procesy inwestycyjne, restrukturyzacja i zakładanie przedsiębiorstw turystycznych (hotele, condohotele, timeshare, mariny, jachty i łodzie rekreacyjne, parki rozrywki, centra handlu turystycznego, transport lotniczy, morski i lądowy, tradycyjne i internetowe biura podróży, platformy i operacje sprzedaży bezpośredniej, procesy digitalizacji itp.).
 • Zakładanie joint-ventures w celu tworzenia i prowadzenia firm związanych z branżą turystyczną.
 • Procesy integracji pionowej różnych podmiotów turystycznych (dział hotelarstwa, dział agencji turystycznej, dział lotniczy, dział rejsów turystycznych itp.).
 • Zawieranie umów, w tym dotyczących świadczenia usług związanych z turystyką (zarządzanie hotelami, franszyza, dzierżawa hoteli, umowa imprezy turystycznej, umowa agencyjna, transportowa, frachtu lotniczego, wynajmu łodzi rekreacyjnych itp.).
 • Nabywanie firm i aktywów turystycznych.
 • Ekspansja zagraniczna firm turystycznych: opodatkowanie międzynarodowe, zarządzanie umowami i koordynacja współpracy z kancelariami należącymi do naszej sieci.
 • Ceny transferowe i transakcje wewnątrzgrupowe.
 • Kompleksowy audyt prawno-podatkowy przedsiębiorstwa i aktywów turystycznych (badania due diligence) w ramach transakcji przejęcia i finansowania przedsiębiorstw.
 • Finansowanie działalności i aktywów (asset finance hoteli, statków morskich, statków powietrznych itp.).
 • Zrównoważone finansowanie aktywów turystycznych (zielone obligacje, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem).
 • Narzędzia inwestycyjne i ich podmioty zarządzające, usługi dla przedsiębiorstw sektora turystycznego w operacjach bezpośredniego finansowania, nabywania hoteli i zasobów hotelowych, z operatorem lub bez itp.
 • Nabywanie zagrożonych długów zabezpieczonych aktywami turystycznymi.
 • Sprawy sądowe związane z działalnością turystyczną oraz wynikające z przejęcia i sprzedaży przedsiębiorstw lub aktywów turystycznych, a także w sporach z dostawcami, klientami itp.
 • Transakcje dotyczące przedsiębiorstw turystycznych w sytuacji kryzysowej.
 • Konsumenci i użytkownicy.
 • Konkurencja (restrukturyzacja działalności lub przejęcie przedsiębiorstw lub aktywów turystycznych).
 • Systemy wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników delegowanych do pracy za granicą.
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących prawa pracy (zatrudnianie pracowników, obowiązujące przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców, wynagrodzenia pracownicze, kary dyscyplinarne, wykup praw od pracowników z najdłuższym stażem, zmiana warunków zatrudnienia, prawo do wcześniejszej emerytury, plany emerytalne, zwolnienia indywidualne i grupowe, usługi podmiotów zewnętrznych, elastyczne formy zatrudnienia itp.).
 • Zarządzanie danymi osobowymi w działalności turystycznej, doradztwo w zakresie zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz obrona w postępowaniach.
 • Zezwolenia i licencje administracyjne na otwarcie lub prowadzenie przedsiębiorstw turystycznych. Kontrola działalności przez organy administracji państwowej i procedury odwoławcze w trybie administracyjnym.
 • Dotacje państwowe.
 • Prawo ochrony środowiska: weryfikacja techniczna i prawna przedsiębiorstw turystycznych i ich zasobów.
 • Opracowanie aspektów prawnych planów rewaloryzacji dla rozwiniętych ośrodków turystycznych we współpracy z samorządami, podmiotami i stowarzyszeniami gospodarczymi.

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi