Home

Noticias

Raport CSR

Program zakłada możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy przez dwa lata po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia

Close

Garrigues

Choose practice area or sector: