Private equity

Zapewniamy skuteczną, wszechstronną obsługę we wszystkich sprawach dotyczących private equity.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues jest wiodącą firmą w zakresie doradztwa prawnego we wszelkich sprawach dotyczących private equity. Dysponujemy zespołem prawników wyspecjalizowanych w tej tematyce, o najwyższym poziomie doświadczenia i wiedzy eksperckiej, który współpracuje z pozostałymi działami Kancelarii. Dzięki temu możemy zaoferować wszechstronną obsługę oraz najwyższą sprawność i efektywność. Ponadto nasza rozbudowana sieć biur pozwala nam połączyć wysoki poziom specjalizacji z pozostawaniem w bezpośredniej bliskości klienta.

Zapewniamy naszym klientom, wśród których znajdują się różne podmioty działające w sektorze, wysokiej jakości doradztwo oraz indywidualne podejście do rozwiązywania problemów i kwestii dotyczących poszczególnych transakcji lub spółek. Dzięki temu cieszymy się największym uznaniem w branży i corocznie uczestniczymy w największych transakcjach o wysokim poziomie złożoności.

Nasze usługi

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych i podatkowych związanych z procedurami tworzenia i licencjonowania spółek zarządzających oraz powołania wszelkiego rodzaju podmiotów i funduszy private equity. Na zlecenie zarówno zespołów menedżerskich jak i inwestorów opracowujemy efektywne podatkowo struktury, pozwalające na przekazywanie opłat za zarządzanie i premii motywacyjnych za osiągane rezultaty dla podmiotów zarządzających, a także wyników uzyskanych przez inwestorów krajowych i zagranicznych. Usługi w powyższym zakresie, wykonujemy dla wszelkiego rodzaju funduszy (kapitału prywatnego, funduszy nieruchomości i infrastrukturalnych itp.), które inwestują w Hiszpanii, Portugalii lub na jakimkolwiek innym rynku.

Doradzamy funduszom, promotorom i menedżerom przy tego typu inwestycjach i dezinwestycjach, negocjujemy i dokumentujemy mechanizmy korekty wyceny (ratchets), prawa pierwokupu, programy opcyjne i inne elementy charakterystyczne dla tego rodzaju transakcji, w tym dezinwestycje poprzez sprzedaż inwestorom branżowym lub wprowadzenie spółki na alternatywne rynki giełdowe.

Doradzamy sprzedającym, wykupującym funduszom, menedżerom i bankom udzielającym finansowania we wszelkiego rodzaju wykupach lewarowanych. Przeprowadzamy badania due diligence, przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz opracowujemy i negocjujemy umowy związane z transakcją. Szczególnie aktywnie uczestniczymy w procesach przejmowania spółek giełdowych w celu wyprowadzenia ich z rynku, dokonania kolejnych transakcji zakupu w określonych branżach, wtórnej sprzedaży pomiędzy funduszami i wprowadzenia na giełdę lub sprzedaży inwestorom branżowym. Uczestniczymy także w transakcjach przejmowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi