Technologia, komunikacja i gospodarka cyfrowa

Wiodąca firma świadcząca usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla przedsiębiorstw w zakresie transformacji technologicznej i cyfrowej

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues cieszy się uznaniem w całym sektorze, od startupów po giganty technologiczne, jako firma posiadająca rozległe doświadczenie, która pomaga klientom w opracowaniu innowatorskich, praktycznych rozwiązań, odpowiadających na wyzwania globalnej gospodarki cyfrowej i przemysłu 4.0.

Nasze interdyscyplinarne zespoły łączą najwyższy poziom specjalistycznej wiedzy w zakresie doradztwa dla sektora technologicznego, we wszystkich obszarach właściwego prawa, z dogłębną znajomością przełomowych technologii oraz ich skutków prawnych, a także znajomością trendów rynkowych i wyzwań biznesowych jakie stawia gospodarka cyfrowa. Dzięki temu Dział technologii, komunikacji i transformacji cyfrowej Kancelarii Garrigues może zapewnić klientom najwyższej jakości kompleksowe wsparcie prawne, regulacyjne i podatkowe.

Posiadamy również wyspecjalizowane zespoły do obsługi klientów działających w wertykalnych niszach rynkowych, o podstawowym znaczeniu dla procesu cyfrowej transformacji, w obszarach takich jak FinTech, platformy, Przemysł 4.0 czy MediaTech.

Uczestniczymy w projektach, inicjatywach i konsorcjach, począwszy od etapu planowania, po etap realizacji, zapewniając wsparcie w rozwiązywaniu wyzwań prawnych związanych m.in. z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, internetu rzeczy i komunikacji M2M, blockchain i DLT, rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych czy kwantowych.

Nasza baza klientów jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje gigantów technologicznych, operatorów sieci i usług komunikacyjnych, dostawców IT, platformy, grupy medialne i dostawców treści, grupy dystrybucyjne, firmy finansowe i ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi w zakresie mobilności, operatorów centrów danych, dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej, spółki kapitału podwyższonego ryzyka, banki inwestycyjne i inne.

Zajmujemy wiodącą pozycję w corocznych rankingach ogłaszanych przez prestiżowe międzynarodowe katalogi. W 2020 i 2022 roku, Kancelaria Garrigues została wyróżniona nagrodą dziennika Expansión dla najlepszej firmy w Hiszpanii w kategorii Gospodarki cyfrowej.

Nasze usługi

Wsparcie prawne dla podmiotów sektora cyfrowego działających na międzynarodowym rynku w realizacji projektów i dostosowaniu ich produktów i rozwiązań de wymogów prawnych i regulacyjnych na rynkach, na których jesteśmy obecni:

 • Przegląd i dostosowanie produktów i rozwiązań do lokalnych wymogów regulacyjnych oraz strategie ograniczania ryzyka prawnego związanego z wdrażaniem nowych technologii i modeli biznesowych.
 • Wsparcie w uzgodnieniach z organami regulacyjnymi i nadzorczymi w związku z prowadzeniem działalności lub świadczeniem usług w sektorach regulowanych lub gdy ze względu na innowacyjny charakter działalności, lub usługi wymagane jest sprawdzenie czy podlegają one przepisom sektorowym.
 • Wsparcie przy sporządzaniu lub wyszukiwaniu umów i ogólnych warunków dla celów zawierania umów z klientami, dostawcami i wspólnikami.

Pomoc w tworzeniu i rozwoju startupów oraz w rozbudowie i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych:

 • Tworzenie przedsiębiorstw technologicznych i określanie strategii ich międzynarodowego rozwoju.
 • Rundy finansowania, przyjmowanie nowych wspólników i problemy związane z płynnością finansową.
 • Projektowanie produktów i rozwiązań pod kątem zgodności z przepisami prawa i dostosowania do wymogów regulacyjnych oraz ograniczanie ryzyka prawnego związanego z wdrażaniem nowych technologii i modeli biznesowych.

Doradztwo w zakresie transakcji, umów inwestycyjnych, joint ventures i sojuszy strategicznych z udziałem firm technologicznych i komunikacyjnych, jak również firm z innych sektorów, w kontekście ciągłego rozwoju i zmian w zakresie strategii rynkowej, jakich wymaga dynamika sektora gospodarki cyfrowej i konwergencja technologiczna w komunikacji:

 • Przejmowanie przedsiębiorstw technologicznych, w tym startupów, w ramach strategii wzrostu nieorganicznego i procesów build-up.
 • Umowy dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu wdrożenie innowacyjnych inicjatyw i usług.
 • Umowy dotyczące przekazania i udostępnienia ośrodków przetwarzania danych i innych urządzeń służących do przechowywania i przetwarzania informacji.
 • Transakcje związane z infrastrukturą komunikacyjną (por. Komunikacja).
 • Wsparcie regulacyjne przy wstępnej weryfikacji inwestycji w przedsiębiorstwa technologiczne za granicą.

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie we współpracy z grupami kapitałowymi i instytucjami z różnych sektorów i gałęzi przemysłu, w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących projektów i planów wdrożenia technologii i procesów transformacji cyfrowej, a także w procesach otwartej innowacji, outsourcingu funkcji na poziomie korporacji, zakupach i sojuszach strategicznych. Nasze doradztwo obejmuje:

 • Kompleksowe wsparcie prawne i regulacyjne w projektach transformacji cyfrowej.
 • Wsparcie prawne i regulacyjne w zakresie cyfryzacji wielokanałowych funkcji i strategii, w tym zdalnego onboardingu, zawierania umów drogą elektroniczną, rynków internetowych i zintegrowanych płatności, w tym interakcje i transakcje w środowisku Web3.
 • Sojusze strategiczne z dostawcami technologii obejmujące utworzenie spółki joint venture dla celów świadczenia usług (lub nieobejmujące jej utworzenia).
 • Wsparcie w umowach outsourcingu i umowach dotyczących dostarczania klientom korporacyjnym usług, rozwiązań, platform i sprzętu do obsługi systemów informacyjnych i komunikacyjnych oraz procesów biznesowych, na podstawie różnego rodzaju umów i modeli usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących wdrażania środowisk w chmurze.
 • Doradztwo w zakresie wyboru i wdrożenia technologii opartych na blockchain i innych DLT jako infrastruktury umożliwiającej zarządzanie usługami i funkcjami w różnych sektorach, regulowanych lub nie.

Wsparcie prawne w następujących obszarach:

 • Transakcje handlowe z operatorami i inwestorami.
 • Monitorowanie inwestycji zagranicznych w dziedzinie telekomunikacji.
 • Doradztwo regulacyjne w zakresie sieci i usług łączności elektronicznej (zgłoszenia, numeracja, widmo radiowe, w tym procedury przetargowe i aukcje, obowiązki administracji publicznej, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo w telekomunikacji, poufność komunikacji itp.).
 • Opłaty za korzystanie z infrastruktury i usług łączności elektronicznej.
 • Zawieranie umów (wzajemne połączenia i dostęp, wirtualni operatorzy, roaming, zdolność przesyłowa i obwody telekomunikacyjne, kolokacja i inne formy wspólnego korzystania z urządzeń, outsourcing sieci i usług, wynajem sprzętu, zasada must carry, przenoszenie działalności itp.).
 • Transakcje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej (sprzedaż i udostępnianie sieci, światłowody ciemne, nieodwołalne prawo użytkowania (IRU), operacje sprzedaży i leasingu zwrotnego wież telekomunikacyjnych, modele finansowe dotyczące udostępniania powierzchni i lokalizacji pod budowę infrastruktury bezprzewodowej 5G) oraz projekty związane z centrami danych i węzłami łączności.
 • Kable podmorskie.
 • Ogólne i szczególne warunki umów dotyczących wszelkiego rodzajów usług komunikacji elektronicznej i korporacyjnej za pośrednictwem sieci IP.
 • Prawa konsumentów i użytkowników usług łączności elektronicznej.
 • Transakcje finansowe związane z wdrożeniem sieci.
 • Postępowanie przed organami regulacyjnymi i ochrony konkurencji, zarówno w Hiszpanii, jak i w Brukseli oraz Ameryce Łacińskiej, w sprawach dotyczących łączności, w tym pomocy państwa.
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe w sprawach z zakresu komunikacji elektronicznej.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi