Logistyka, transport lądowy, lotniczy i morski

Interdyscyplinarna wiedza dla kompleksowego doradztwa

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Ostatnie lata uświadomiły nam, jak ważna jest mobilność pasażerów, Logistyka, transport lądowy, lotniczy i morski. Sektor ten staje się coraz bardziej złożony i wymaga specjalistycznego doradztwa na najwyższym poziomie.

Kancelaria Garrigues świadczy usługi w zakresie Transportu od 2000 roku, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne, regulacyjne i podatkowe dla naszych klientów z branży transportu (morskiego, lotniczego i lądowego), handlu międzynarodowego i logistyki.

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach prawa, o praktycznym nastawieniu i doskonałej znajomości otoczenia rynkowego oraz obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Nasze biura na całym świecie oferują obsługę w zakresie logistyki, oraz transportu lądowego, lotniczego i morskiego – w Hiszpanii są to głównie biura w Madrycie, Bilbao, na Wyspach Kanaryjskich, Balearach, w Vigo i Barcelonie. Dysponujemy również rozległą siecią biur w pozostałych częściach świata – w Londynie, Brukseli, Chinach (o kluczowym znaczeniu dla obsługi rosnącej wymiany handlowej pomiędzy Azją a Hiszpanią), Maroku i Portugalii (Lizbona i Porto) oraz w Polsce. W Ameryce Łacińskiej dysponujemy biurami w Kolumbii, Peru, Meksyku i Chile.

Nasza praca została doceniona przez wiodące międzynarodowe publikacje i katalogi prawnicze, które zaliczają nas do najlepszych w branży.

Oferowane usługi

 • Koncesje i umowy o świadczenie usług transportowych zawierane z sektorem publicznym (badania równowagi ekonomicznej, weryfikacja cen, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych itd.).
 • Transport lotniczy, prawo lotnicze i przepisy dotyczące lotnisk.
 • Transport lądowy.
 • Transport kolejowy i infrastruktura.
 • Transport multimodalny.
 • Logistyka i doradztwo w zakresie usług pomocniczych w branży transportu.
 • Drony, pojazdy autonomiczne oraz ze zautomatyzowanym systemem prowadzenia.
 • Zrównoważona mobilność.
 • Licencje transportowe.
 • Zaskarżanie planów sektorowych.
 • Postępowania karno-administracyjne.
 • Kwestie regulacyjne.

 • Dry shipping: umowy kupna i sprzedaży, budowa, finansowanie i rejestracja statków; usługi czarterowe, konosamenty, usługi portowe i inne umowy dotyczące eksploatacji statków.
 • Wet shipping: wypadki, incydenty i katastrofy morskie, ratownictwo, usuwanie wraków i zanieczyszczenie morza.
 • Porty i terminale: koncesje, przeładunek towarów w porcie, prawo portowe, odpowiedzialność cywilna portu i własność publiczna portów.
 • Postępowanie sądowe i arbitrażowe:roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie ładunku, zajęcia zabezpieczające i egzekucyjne statków, hipoteki, przywileje i procedury morskie, postępowania karno-administracyjne i administracyjne.
 • Ubezpieczenia i reasekuracja: kadłub i maszyny, odpowiedzialność cywilna (P&I) i ubezpieczenie towaru
 • Przepisy administracyjne dotyczące żeglugi morskiej, postępowania karno administracyjne i administracyjne
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Turystyka rejsowa, rybołówstwo i akwakultura.

 • Kupno i sprzedaż, budowa, finansowanie, rejestracja i import.
 • Czarter jachtów.
 • Opodatkowanie: VAT, import i opłaty rejestracyjne.

 • Międzynarodowe umowy zwyczaje w zakresie sprzedaży towarów.
 • Procedury bankowe w handlu międzynarodowym: akredytywy dokumentowe i gwarancje.
 • Doradztwo w sprawach sądowych i pozasądowych w zakresie handlu międzynarodowego.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi