Human Capital Services

Kompleksowe doradztwo w zakresie polityki płac i zarządzania zasobami ludzkimi w celu dostosowania ich do celów firmy

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Jednym z kluczowych czynników pozwalających na osiągnięcie celów wyznaczonych przez organizacje jest dostosowanie zarządzania zasobami ludzkimi do ich strategii. Wynagrodzenie jest jednym z głównych narzędzi, które organizacje wykorzystują do przyciągania talentów i motywowania specjalistów do pracy.

Garrigues Human Capital Services (HCS) posiada zespół prawników, ekonomistów i konsultantów, którzy doradzają firmom w zakresie odszkodowań i organizacji zasobów ludzkich. Wychodzimy poza tradycyjne usługi doradztwa, zapewniając kompleksową obsługę, mającą realny wpływ na plany strategiczne naszych klientów, a także wyspecjalizowane doradztwo w odniesieniu do korporacyjnych zasobów ludzkich.

Dział Human Capital Services wspiera wiele instytucji finansowych w procesie dostosowywania ich polityk płac do zmieniających się przepisów regulujących wynagrodzenia. Mamy również zaszczyt doradzać komitetom ds. nominacji i wynagrodzeń w zarządach wielu spółek giełdowych.

Wśród działań Garrigues HCS wyróżnia się Forum Dyrektorów ds. Zasobów Ludzkich, które jest platformą dla kadry kierowniczej, reprezentującej wiele firm, służącą dzieleniu się doświadczeniami i poszukiwaniu rozwiązań głównych problemów związanych z polityką płac i organizacją.

Oferowane usługi

 • Ocena stopnia konkurencyjności modelu wynagrodzeń w stosunku do rynku.
 • Analiza równowagi wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi grupami.
 • Badanie modelu wynagrodzeń i wskazanie potrzeby ewentualnych korekt.
 • Skutki wdrożenia lub modyfikacji modelu wynagrodzeń.
 • Polityka zarządzania wynagrodzeniami poszczególnych pracowników w organizacji.

 • Definiowanie i wdrażanie systemów wynagrodzeń zmiennych powiązanych z osiąganiem celów: zaprojektowanie architektury krótkoterminowych systemów wynagrodzeń zmiennych, określenie ich cech i zasad działania. Opracowywanie celów związanych z postrzeganiem wynagrodzenia zmiennego dla zapewnienia wewnętrznej spójności i dostosowania do ogólnych celów przedsiębiorstwa. Tworzenie narzędzi pozwalających na monitorowanie celów.
 • Wdrażanie średnioterminowych systemów motywacyjnych (pieniężnych i opartych na akcjach): projektowanie i wdrażanie średnioterminowych programów motywacyjnych.
 • Wdrożenie systemów wynagrodzeń powiązanych z emeryturami: pełny proces projektowania i wdrażania systemów wynagrodzeń powiązanych z zabezpieczeniem emerytalnym.
 • Wdrożenie modeli wynagrodzeń zachęcających do rotacji kadry zarządzającej w ramach planów kariery zawodowej.
 • Wdrażanie elastycznych systemów wynagrodzeń: projektowanie i poszukiwanie alternatyw. Opracowanie planu komunikacji z beneficjentami oraz stworzenie niezbędnych narzędzi do zarządzania systemem.

 • Opracowanie modeli wynagradzania członków zarządu w powiązaniu z polityką wynagrodzeń i strategią biznesową.
 • Stałe doradztwo dla zarządu i komitetu ds. nominacji, mianowania i wynagrodzeń.
 • Wyspecjalizowane doradztwo w zakresie wynagrodzeń w sektorach regulowanych, w tym doradztwo dla organów zarządzających instytucji kredytowych, firm świadczących usługi inwestycyjne, firm ubezpieczeniowych i podmiotów zarządzających.
 • Pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu polityki wynagrodzeń dla członków zarządu spółek notowanych i nienotowanych.
 • Współpraca przy sporządzaniu rocznych raportów dotyczących wynagrodzeń członków zarządu i specjalistów prowadzących działalność, mogącą mieć wpływ na profil ryzyka podmiotu.

 • Projektowanie i wdrażanie modeli wynagrodzeń powiązanych z dezinwestycją (Rachet bonus i Pakiet Motywacyjny dla kadry zarządzającej).
 • Doradztwo dla akcjonariuszy i/lub zespołów zarządzających w kontekście transakcji dotyczących międzynarodowych grup, firm rodzinnych lub funduszy private equity.
 • Przegląd modeli wynagrodzeń dla menedżerów podmiotów zarządzających funduszami private equity.
 • Analiza, projektowanie i wdrażanie modeli wynagrodzeń dla start-upów.

 • Zagadnienia organizacyjne, podatkowe i prawne związane z delegowaniem.
 • Zastosowanie optymalizacji podatkowych sprzyjających mobilności międzynarodowej.

 • Ocena polityki kadrowej, integracja i planowanie zespołów w zależności od ich wielkości i profili kompetencyjnych. Zarządzanie komunikacją. Ocena i diagnoza środowiska pracy.
 • Stanowiska kierownicze - ocena kompetencji, plany rozwoju, szkolenia osobiste oraz krytyczna analiza procesów pozyskiwania i utrzymywania talentów.

 • Opracowanie i wdrożenie modeli zarządzania zasobami ludzkimi które gwarantują najlepsze praktyki w zakresie równości i elastyczności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym.
 • Audyt wynagrodzeń: analiza stanowisk pracy w ramach obowiązującego regulaminu pracy, tabela wynagrodzeń, przygotowanie informacji do planu równościowego.
 • Procesy uzyskiwania certyfikatu Firmy Przyjaznej Rodzinnie oraz wyróżnienia Równość w Firmie (zgodnie z dekretem królewskim RD1615/2009).

 • Plany strategiczne i modele organizacyjne.
 • Struktury organizacyjne.
 • Tablice zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wdrożenie polityki i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Katalogi kompetencji oparte na strategii biznesowej.
 • Opracowanie wskaźników i mierników efektywności w podziale na obszary i poziomy organizacyjne.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi