Restrukturyzacja i upadłość firm

Bogate doświadczenie w restrukturyzacji finansowej i operacyjnej spółek, a także w procesach przejęć przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Od momentu powstania w 2009 roku Dział restrukturyzacji i upadłości Kancelarii Garrigues wprowadził wiele rozwiązań, które stały się elementami standardowej praktyki w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i upadłości.

Nasz zespół składa się ze światowej klasy ekspertów ds. restrukturyzacji, którzy bacznie śledzą zmiany w ustawodawstwie i praktyce sądowej; stawiają na innowacyjne narzędzia i najlepsze praktyki w zakresie restrukturyzacji. Wszystko to z myślą o doskonaleniu rynku i zachowaniu pozycji lidera branży prawnej.

Lokalny i międzynarodowy zasięg sieci biur Garrigues sprawia, że jesteśmy doskonałym partnerem dla każdej strony zaangażowanej w złożone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Potrafimy podejść do każdej sytuacji z uwzględnieniem jej prawnej kompleksowości, a także pełnić rolę doradcy w dziedzinie, w której kluczowe znaczenie mają umiejętności zarządcze i świadomość konsekwencji podejmowanych działań.

Kancelaria Garrigues zdobyła bogate doświadczenie w doradztwie w sytuacjach kryzysowych, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela, i wiemy, jakich optymalnych środków użyć, niezależnie od tego, której stronie doradzamy. Uczestniczyliśmy w jednych z najgłośniejszych operacji i postępowaniach, które miały miejsce na rynku w tym zakresie.

Zapewniamy również doradztwo strategiczne dla inwestorów w sytuacjach kryzysowych. W portfolio naszych klientów znajdują się inwestorzy dłużni, kapitałowi i inwestujący w aktywa.

Praca departamentu zyskała uznanie wyrażone w wiodących międzynarodowych rankingach prawniczych oraz publikacjach specjalistycznych i jest stawiana jako wzór stosowania najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie korporacyjnego zarządzania kryzysowego.

Oferowane usługi

  • Zarządzanie ryzykiem (“liability management”).
  • Restrukturyzacja struktury kapitałowej: moratorium, tworzenie klas, zatwierdzanie planów restrukturyzacji, powoływanie ekspertów ds. restrukturyzacji (“Reorganization of capital structure”).
  • Restrukturyzacja operacyjna przedsiębiorstw (“operational restructuring”).
  • Distressed M&A: pre-packs i sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstw (“pre-pack administration” / “USC 363 Sales”).
  • Transakcje typu distressed na rynkach wtórnych (“distressed transactions in secondary markets”).
  • Postępowanie sądowe w sprawach upadłościowych (“bankrupcty litigation”).
  • Odpowiedzialność członków zarządu (“director’s liability”).

Globalny szef praktyki

Adrián Thery Martí - Garrigues

Adrián Thery

+34 91 514 54 00

Madryt

Kontakt

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi