Ubezpieczenia

Długoletnie doświadczenie i przekrojowe podejście dla branży, która wymaga specjalistycznego doradztwa we wszystkich obszarach właściwego prawa

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

W sektorze regulowanym, jakim są ubezpieczenia, klienci napotykają na problemy, których rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębnego zrozumienia branży i sposobu jej funkcjonowania. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w doradztwie dla sektora ubezpieczeń, Kancelaria Garrigues jest w stanie spełnić wszystkie te wymagania i zapewnić kompleksową i skuteczną obsługę, która przekłada się na korzyści biznesowe.

Świadczone przez nas usługi obejmują wszelkie aspekty prawne dotyczące sektora ubezpieczeniowego, we wszystkich obszarach właściwego prawa: duże transakcje handlowe, doradztwo kontraktowe, aspekty regulacyjne, procedury roszczeniowe, obrona klientów przed organami regulacyjnymi itp. Jesteśmy również wiodącą kancelarią w zakresie doradztwa podatkowego dla ubezpieczycieli i oferujemy dodatkowe usługi w takich obszarach jak ochrona danych, własność intelektualna, prawo pracy, compliance i ład korporacyjny itp.

Ponadto nasza szeroka wiedza, wysoki stopień specjalizacji oraz interdyscyplinarne podejście sprawiają, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę prawną i wysoką wartość dodaną. Uczestniczymy w najważniejszych i najbardziej złożonych transakcjach związanych z sektorem ubezpieczeń, doradzając zarówno towarzystwom ubezpieczeniowym, jak i innym firmom. Tak rozległe doświadczenie pozwoliło naszemu zespołowi zdobyć powszechne uznanie i wiodącą pozycję w sektorze.

Nasze usługi

Doradztwo, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego w transakcjach kupna-sprzedaży firm ubezpieczeniowych: redagowanie i negocjowanie umów i innych niezbędnych dokumentów prawnych; przeprowadzanie badań prawnych typowe dla tego rodzaju transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; prowadzenie spraw o udzielenie zezwolenia administracyjnego na tego typu transakcje.

Usługi doradztwa dla firm ubezpieczeniowych przy zawieraniu umów dotyczących przeniesienia portfela ubezpieczeń, na wszystkich etapach tego procesu, począwszy od zaprojektowania struktury transakcji i jej zakresu, poprzez redagowanie i negocjowanie zapisów umowy przeniesienia i innych niezbędnych dokumentów prawnych, po uzyskanie odpowiednich zezwoleń administracyjnych.

Doradztwo w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego: opracowanie koncepcji i wybór pośrednika najlepiej odpowiadającego potrzebom klientów (mogą to być zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i pośrednicy), opracowanie umów z agentami ubezpieczeń i operatorami bancassurance (niezależnymi lub powiązanymi), z brokerami ubezpieczeń i reasekuracji, jak również przy sporządzaniu umów pomiędzy pośrednikami i ich współpracownikami zewnętrznymi.

Doradztwo dla firm ubezpieczeniowych i instytucji kredytowych przy zawieraniu porozumień dotyczących opracowania, wspólnej sprzedaży i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w trybie bancassurance.

Bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego regulacji prawnych w dziedzinie ubezpieczeń oraz planów i funduszy emerytalnych (przepisy dotyczące organizacji i nadzoru, składanie wniosków do organu regulacyjnego itp.). Analiza produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i podmioty zarządzające funduszami emerytalnymi, pod kątem ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Analiza zdatności aktywów finansowych do pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organami regulacyjnymi.

Doradztwo przy negocjowaniu umów reasekuracyjnych. Analiza skutków prawnych i podatkowych nowych produktów reasekuracyjnych (reasekuracja finansowa) i ich zgodności z obowiązującymi ramami regulacyjnymi. Projektowanie struktury prawnej towarzystw reasekuracyjnych w celu zapewnienia jak największej efektywności prawnej i podatkowej ich działalności.

Usługi doradztwa dla dużych korporacji przemysłowych i ubezpieczeniowych przy negocjowaniu umów ubezpieczenia wysokiego ryzyka. Przygotowanie, analiza i interpretacja prawna.

Doradztwo w zakresie przygotowania, opracowania i realizacji wszelkiego rodzaju procesów restrukturyzacji korporacyjnej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych (fuzje, podziały, przeniesienie całości majątku i zobowiązań); kwestie korporacyjne i regulacyjne; skutki restrukturyzacji w zakresie prawa pracy, podatkowego, konkurencji oraz wszelkie inne kwestie prawne.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi