Prawo karne i dochodzenia wewnętrzne

Wysoki stopień specjalizacji i sukcesy w rozwiązywaniu sporów i prowadzeniu postępowań sądowych

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Nasza praktyka w zakresie prawa karnego i dochodzeń wewnętrznych ma ponad dwudziestopięcioletnią historię. Zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej zajmujemy pozycję lidera w rozwiązywaniu sporów we wszystkich dziedzinach prawa karnego.

Kancelaria Garrigues posiada największy zespół karnistów w Hiszpanii. Należy on również do największych na świecie zespołów specjalistów w tej dziedzinie. Są wśród nich prawnicy z udokumentowanym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktyki oraz cenieni byli prokuratorzy. Wszyscy oni wyróżniają się zdolnością do zapewnienia indywidualnego podejścia do rozwiązywania najbardziej złożonych, istotnych i wrażliwych spraw, wykorzystują nasze sprawdzone doświadczenie i poszukują rozwiązań najbardziej innowacyjnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Jesteśmy ekspertami w zakresie oskarżania i obrony osób fizycznych i prawnych bez względu na rodzaj przestępstwa, kompleksowego i dostosowanego do potrzeb klienta doradztwa w zakresie zgodności z prawem karnym. Prowadzimy również dochodzenia wewnętrzne, a także świadczymy usługi doradztwa prawnego w trakcie audytów i dochodzeń prowadzonych przez międzynarodowe organy regulacyjne.

Do naszych stałych klientów należą międzynarodowe koncerny i firmy notowane na hiszpańskim IBEX-35, a także kadra menedżerska i specjaliści najwyższego szczebla z różnych krajów i sektorów działalności.

Nasza oferta w zakresie prawa karnego

 • Możliwe zdarzenia prawne, identyfikacja ryzyka karnego związanego z branżą, sektorem i działalnością danego klienta oraz opracowanie środków łagodzących w celu zapobieżenia wszczęciu postępowania karnego lub zagwarantowania jak najlepszej obrony.
 • Obrona i oskarżanie osób fizycznych i prawnych niezależnie od przestępstwa, rodzaju postępowania i instancji sądu.
 • Postępowanie ekstradycyjne, europejski nakaz aresztowania i czerwona nota INTERPOL-u, postępowania w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej (wykonywanie wyroków, ustalanie i odzyskiwanie majątku, wnioski o pomoc prawną i inne).

 • Modele organizacji i zarządzania, które umożliwiają zapobieganie przestępstwom w organizacji i wzmacniają jej kulturę etyczną.
 • Środki zapobiegania, wykrywania i reagowania, jak również zarządzania, które są niezbędne w związku z ryzykiem karnym zidentyfikowanym w działalności firmy - kodeksy, polityki, procedury, kanały dokonywania zgłoszeń i przetwarzanie zgłoszeń otrzymanych, system dyscyplinarny, przygotowanie wskaźników zgodności i inne.
 • Okresowa weryfikacja i aktualizacja modeli zgodności z prawem karnym.
 • Proces dostosowania lub certyfikacji modelu zgodności zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami compliance.
 • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie zgodności z przepisami.
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej osoby prawnej.

 • Dochodzenia wewnętrzne mające implikacje w różnych systemach prawnych i zarządzanie wynikającym z nich ryzykiem.
 • Obrona prawna w związku z ryzykiem karnym wynikającym z dochodzeń, audytów i postępowań wszczętych przez agencje rządowe, organy regulacyjne lub organy i instytucje finansowe.
 • Obrona prawna w związku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji w przedsiębiorstwach działających w różnych systemach prawnych, a także w trakcie dochodzeń parlamentarnych przed różnymi organami i komisjami.

Globalny szef praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi