Prawo nieruchomości

Pionierzy w oferowaniu wielodyscyplinarnych usług z zespołami zapewniającymi dogłębną znajomość rynku nieruchomości i jego uczestników.

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Kancelaria Garrigues była pionierem w oferowaniu kompleksowej obsługi rynku nieruchomości we wszystkich obszarach prawa gospodarczego. Dzięki temu od lat bierzemy udział w największych i najbardziej złożonych technicznie operacjach, przenosząc i dostosowując międzynarodowe formuły do różnych rynków oraz współpracując przy modernizacji modeli umownych i finansowych. Zdobyliśmy wysoką pozycję na rynku, co potwierdzają międzynarodowe publikacje i wyróżnienia.

W skład Zespołu Nieruchomości wchodzi ponad 130 ekspertów z zakresu M&A, bankowości i finansów, podatków, prawa pracy, regulacji, administracji, ochrony konkurencji, rozwiązywania sporów, środowiska, restrukturyzacji i upadłości, turystyki i innych. Dzięki temu możemy tworzyć wielodyscyplinarne zespoły, które zapewniają dogłębną znajomość rynku.

Naszymi klientami są inwestorzy instytucjonalni i międzynarodowi, spółki zarządzające funduszami nieruchomości, banki inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, deweloperzy, przedsiębiorstwa budowlane i inne podmioty, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Oprócz tradycyjnej praktyki w zakresie nieruchomości, uczestniczymy w transakcjach, w których, mimo że ich podstawę bezpośrednio lub pośrednio stanowi nieruchomość, to występują istotne elementy z innych dziedzin: fuzje i przejęcia na rynku nieruchomości, modyfikacje strukturalne, sytuacje szczególne, zakup NPL oraz restrukturyzacja i upadłość. Wszystko to pozwala nam angażować się i prowadzić transakcje o dużej złożoności i różnorodności, typowe dla międzynarodowej praktyki i powiązane z głównymi graczami w sektorze (fundusze nieruchomości, fundusze dłużne, banki, deweloperzy oraz firmy zarządzające).

Oferowane usługi

Jesteśmy specjalistami w zakresie prawnych aspektów wszystkich rodzajów nieruchomości (budynki biurowe, centra handlowe, magazyny przemysłowe i logistyczne, hotele, domy spokojnej starości, osiedla mieszkaniowe, pola golfowe i mariny - przystanie jachtowe), ze szczególną znajomością aspektów prawnych wpływających na ich sprzedaż lub nabycie, jak również w zakresie finansowania projektów z branży nieruchomości i ich zabezpieczania.

Negocjowanie umów deweloperskich, delegowanych umów deweloperskich, umów o zarządzanie projektem, umów budowlanych i umów pod klucz, umów z architektami, inżynierami i innym personelem technicznym, umów sprzedaży w oparciu o projekt, umów z agentami nieruchomości itp.

Zgodność z przepisami obowiązującymi przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez deweloperów, regulującymi struktury prawne przy podejmowaniu procesów deweloperskich (analiza ryzyka, optymalizacja podatkowa itp.).

Negocjowanie umów najmu wszelkiego rodzaju nieruchomości i lokali (lokale użytkowe w budynkach mieszkalno-użytkowych, lokale użytkowe w centrach handlowych, magazyny przemysłowe, magazyny logistyczne, biura itp.), a także umów najmu i zarządzania hotelami, umów o zarządzanie nieruchomościami czy umów dotyczących m.in. domów spokojnej starości.

Analiza wariantów wydzielania własności lokali i zespołów nieruchomości w centrach handlowych i rekreacyjnych, hotelowych, mieszkalnych, mieszanych, condohotelach i domach spokojnej starości. Sporządzanie i negocjowanie wszystkich niezbędnych dokumentów prawnych (protokołów, aktów wydzielenia własności lokalu i kompleksów nieruchomości, wydzieleń, scaleń, przyłączeń, zgłoszeń rozpoczęcia budowy, rozporządzeń i regulaminów itp.)

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi

Publikacje

  • Zakup nieruchomości w Hiszpanii (II): kluczowe kroki techniczne dla polskich inwestorów

    Nawigowanie przez zawiłości nabywania nieruchomości w Hiszpanii, zwłaszcza dla polskich inwestorów, wymaga dobrego zrozumienia szczegółów tego procesu. Od najbardziej kluczowego momentu - podpisania umowy sprzedaży aż po opcje sfinansowania zakupu…

  • Zakup nieruchomości w Hiszpanii (I): pierwsze kroki i ważne rozważania dla zagranicznych inwestorów przed zakupem

    Kiedy przychodzi czas na zakup nieruchomości w Hiszpanii, istnieje kilka czynników do uwzględnienia przed, w trakcie i po procesie nabywczym. W trzydniowej serii artykułów przeanalizujemy kroki do podjęcia w każdym przypadku, rozpoczynając od tego…