Sport

Najwyższej jakości doradztwo dla podmiotów i organizacji z branży sportowej

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział sportowy Kancelarii Garrigues oferuje pełny zakres usług doradztwa prawnego i podatkowego dla podmiotów, organizacji i jednostek działających we wszystkich obszarach branży sportowej.

Nasz interdyscyplinarny zespół, składający się ze specjalistów z dużym doświadczeniem i dogłębną znajomością sektora sportowego oraz specyfiki jego uregulowań prawnych, gwarantuje naszym klientom kompleksowe doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa sportowego. Uznanie dla jakości jakim się cieszymy, wiarygodność i wielkość firmy, jaką jest Garrigues, przekładają się na wyższą wartość świadczonych przez nas usług, niezależnie od stopnia ich złożoności.

Kolejnym czynnikiem naszej przewagi konkurencyjnej jest sieć biur Kancelarii Garrigues na czterech kontynentach, która umożliwia nam utrzymywanie stałego kontaktu z naszymi klientami i wspieranie ich w osiąganiu zamierzonych celów.

Mamy wieloletnie doświadczenie jako doradcy liderów z branży sportowej i uczestniczymy w najważniejszych transakcjach i postępowaniach w tym sektorze. Świadczymy usługi dla związków i federacji sportowych, klubów i sportowych spółek akcyjnych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, organizatorów imprez, sponsorów i sportowców.

Nasze usługi

 • Przejmowanie klubów sportowych, badania due diligence, analiza struktury inwestycji, przygotowanie i opiniowanie umów oraz pomoc w kwestiach regulacyjnych.
 • Finansowanie i transakcje typu project finance, opracowywanie i analiza form finansowania, sporządzanie i opiniowanie umów i gwarancji.
 • Stałe i okresowe doradztwo podatkowe dla klubów, sportowych spółek akcyjnych (S.A.D. w Hiszpanii), stowarzyszeń i federacji, pomoc i reprezentacja w kontrolach podatkowych i sprawach sądowych.
 • Spory z zakresu prawa pracy, negocjowanie i rozwiązywanie umów oraz postępowania dyscyplinarne.
 • Kwestie regulacyjne w zakresie prawa sportowego.
 • Organizacja dużych imprez sportowych: zgłaszanie kandydatur do organizacji imprez, zawieranie umów w siedzibie przedsiębiorcy, umowy dotyczące sponsoringu i merchandisingu, ulgi podatkowe związane z programami wsparcia dla wydarzeń o szczególnym znaczeniu publicznym.
 • Własność przemysłowa i intelektualna, prawa do wizerunku i ochrona znaków towarowych.
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego, handlowego i prawa pracy oraz obsługa prawna krajowych i międzynarodowych transferów sportowców.
 • Dla osób fizycznych: w Hiszpanii, sporządzanie deklaracji IRPF, IRNR i podatku majątkowego; ustalenie rezydencji dla celów podatkowych oraz kwestie związane ze zmianą obywatelstwa sportowców; kontrole podatkowe i sprawy sądowe.
 • Sprawy sądowe dotyczące naruszenia dóbr osobistych: prawa do czci, prywatności i własnego wizerunku.
 • Postępowania w zakresie prawa konkurencji.
 • Arbitraż i spory sądowe w sprawach sportowych przed organami krajowymi i międzynarodowymi.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi