Prawo bankowe i finansowe

Międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół posiadający zdolność do oferowania rozwiązań na zmiennym, globalnym rynku

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Dział Prawa Finansowego i Bankowego Kancelarii Garrigues uczestniczy w najważniejszych transakcjach na rynku. Świadczymy usługi dla firm, sponsorów, instytucji finansowych, banków, funduszy i rzeszy inwestorów działających na globalnym rynku finansowym. Naszych prawników wyróżnia wysoki poziom wiedzy, doświadczenie i zaangażowanie w obsługę prawną, a także zdolność do proponowania innowacyjnych rozwiązań na zmiennym, globalnym rynku.

Nasz zintegrowany i multidyscyplinarny zespół oferuje obsługę w zakresie wszystkich zagadnień prawnych i regulacyjnych obowiązujących w sektorze finansów i bankowości, począwszy od praktycznego podejścia do operacji typu dłużnego lub emisji kapitału, do doradztwa w zakresie korporacyjnym, podatkowym, pracowniczym, ESG i zrównoważonego rozwoju lub w zakresie regulacji administracyjnych i środowiskowych, dotyczących konkurencji lub inwestycji zagranicznych i innych.

Posiadamy rozbudowaną sieć biur w Hiszpanii i Portugalii, w głównych centrach finansowych (Nowy Jork, Londyn i Szanghaj) oraz w Ameryce Łacińskiej (Chile, Kolumbia, Peru i Meksyk), co jest istotne na rynku finansowym, który staje się coraz bardziej globalny. Ponadto regularnie współpracujemy z szeroką siecią międzynarodowych kancelarii prawnych, gdy wymaga tego dana operacja.

Oferowane usługi

  • Finansowanie przedsiębiorstw, przejęć, projektów, aktywów (ABL), nieruchomości oraz restrukturyzacji i refinansowanie zobowiązań, transakcje emisji obligacji, RCF.
  • Nowe instrumenty finansowe i operacje hybrydowe (w tym venture debt, instrumenty zamienne itp.), kredyty bezpośrednie, direct lending, operacje kupna i sprzedaży lub sekurytyzacja należności kredytowych, zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej i instrumenty pochodne
  • Fundusze energetyczne i transformacyjne, instrumenty dłużne rynku kapitałowego, obligacje i sekurytyzacja.
  • Pokrycie finansowe, swaps, etc.

Globalni szefowie praktyki

Globalny szef praktyki

Foto del socio

Carlos Rapallo

+48 22 540 6100

Warszawa

Kontakt

Inne usługi