Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Ład korporacyjny i zrównoważony rozwój


W globalnym środowisku nacechowanym niepewnością problematyka ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju nabierają kluczowego znaczenia dla wszystkich podmiotów. Właściwe postępowanie w tym zakresie pomaga budować zaufanie i umożliwia działanie w bardziej efektywny i społecznie odpowiedzialny sposób. 

Chcemy, aby nasi klienci zawsze znajdowali się w czołówce najlepszych praktyk na tych polach. Dlatego stworzyliśmy grupę specjalistów w dziedzinie ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Wywodzą się oni z powiązanych ze sobą dziedzin takich jak: prawo handlowe, prawo spółek, pracy, podatkowe, karne, doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasobów ludzkich, ochrony środowiska naturalnego itp.

Nasze multidyscyplinarne podejście pozwala nam oferować kompleksowe i specjalistyczne doradztwo. w ten sposób zapewniamy klientom jakość i bezpieczeństwo, które są niezbędne w tej dziedzinie.

Zespół ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju działa w sposób skoordynowany i na bieżąco śledzi nowości pojawiające się w tej dziedzinie prawa, dzięki czemu w proaktywny sposób podsuwa pomysły i rozwiązania naszym klientom. Świadczymy usługi konsultingu i doradztwa prawnego w tym obszarze zarówno przedsiębiorstwom prywatnym (notowanym na giełdzie bądź nie), jak i instytucjom i organom publicznym, krajowym i międzynarodowym, z których wielu jest liderami w swoich sektorach działalności.

W zakresie ładu korporacyjnego doradzamy między innymi w zakresie projektowania i przygotowywania odpowiednich norm ładu korporacyjnego (statutu, regulaminu zgromadzenia wspólników, zarządu czy rady nadzorczej, kodeksu etycznego); weryfikacji i dostosowania wspomnianych norm do wymogów lub zaleceń regulacyjnych obowiązujących w danym momencie; współpracy przy opracowywaniu rocznych raportów o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach; przygotowywania polityki wynagrodzeń dla członków organów spółki; wdrażania i dostosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach nienotowanych na giełdzie... w wyżej opisanym zakresie zapewniamy globalną pomoc prawną w przygotowaniu zgromadzeń oraz wspieramy klientów w zakresie rozwiązywania wszelkiego rodzaju kwestii dotyczących ładu korporacyjnego.

W kwestiach gdzie zasady ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju się stykają, katalog naszych usług jest jeszcze bardziej zróżnicowany. Doradzamy w zakresie wymogów prawnych i zaleceń dla organów zarządzających w dziedzinie ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju, a także przyszłych tendencji; zasad i trybów organizacji działania z należytą starannością w tej dziedzinie; świadczymy usługi doradztwa dla spółek, inwestorów i podmiotów zarządzających aktywami w sprawie wpływu społecznego i aspektów środowiskowych oraz zasad ładu korporacyjnego; doradzamy w kwestiach dotyczących informacji / przejrzystości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w ramach obowiązków sprawozdawczych i raportowania okresowego; a także doradzamy jak włączyć do modelu zarządzania koncepcje celu i interesariuszy.

Świadczone przez nas w tej dziedzinie usługi obejmują również doradztwo przy opracowaniu polityki zrównoważonego rozwoju (zarówno w ujęciu całościowym, jak i szczegółowym - w zakresie środowiska naturalnego, zmian klimatycznych, aspektów społecznych, etc.), jak również przy tworzeniu i wdrażaniu metod oceny i mechanizmów kontroli ryzyka w tym obszarze; prowadzimy analizy istotności ryzyka w ramach przygotowywania informacji dla akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron; pomagamy przy opracowaniu tych informacji (wsparcie przy przygotowaniu sprawozdania na temat informacji niefinansowych, raportu zrównoważonego rozwoju itp.); prowadzimy monitorowanie trendów w celu rozpoznania nowych zagrożeń w obszarze zrównoważonego rozwoju; a także doradzamy przy wdrażaniu technicznych koncepcji zrównoważonego rozwoju wśród kadry kierowniczej.