Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

‘Compliance’ i ryzyko niefinansoweNieustannie zmieniające się przepisy prawa oraz ciągłe przeobrażenia sytuacji rynkowej sprawiają, że ryzyka niefinansowe, dotyczące sfery prawnej, wizerunkowej lub technologicznej nabierają coraz większego znaczenia. Potencjalna odpowiedzialność prawna, pociągająca za sobą wielorakie koszty, chociaż początkowo może być trudna do dostrzeżenia, stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstwa w wielu wymiarach.

Przyczyniamy się do promowania kultury zgodności z przepisami prawa (compliance) w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej, doradzając przy projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania i modeli organizacyjnych, a także przy tworzeniu programów zapobiegania przestępstwom.

Stosując naszą metodę pracy dopasowaną do poszczególnych wymogów prawnych, pomagamy w opracowaniu systemów kontroli wewnętrznej i ich wdrażaniu przy jednoczesnej kontroli i ocenie ryzyka niefinansowego (ryzyko ASG, środowiskowe, społeczne oraz ryzyko związane z zarządzaniem).