Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Transformacja energetycznaW dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami i uczestnikami ciągłej transformacji modelu energetycznego, mającej na celu odejście od tradycyjnych form produkcji energii i przestawienie się na źródła, które będą bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu efektywności.

Nasi prawnicy oferują wsparcie techniczne i prawne w zakresie przepisów obowiązujących na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak również w kwestiach dotyczących włączenia zmiennej środowiskowej do każdego łańcucha wartości w biznesie oraz przejścia przedsiębiorstwa do gospodarki niskoemisyjnej.

Nasi prawnicy zapewniają pomoc techniczną i prawną w procesie przygotowania raportu due diligence pod względem prawnym, podatkowym, finansowym, środowiskowym lub technicznym, dla celów związanych z zawarciem umowy finansowania lub nabycia (M&A) projektów energetycznych dla spółek lub inwestorów, włącznie z oszacowaniem zasobów, oceną techniczną, doradztwem w sprawie zawarcia umowy, oceną sytuacji na rynku oraz w kwestiach gospodarczych związanych z projektem.

Doradzamy naszym klientom w przygotowaniu, negocjowaniu i aktualizacji dokumentacji technicznej i prawnej oraz umów niezbędnych do nabycia, realizacji i finansowania projektów (budowa „pod klucz”, dostawa, infrastruktura przesyłu, zakup energii (umowy PPA) itp.).

Świadczymy usługi doradztwa w sprawach dotyczących regulacji na rynkach energetycznych regulowanych i nieregulowanych (sektor energii elektrycznej, gazu i inne), przygotowujemy również analizy cen rynkowych i cen regulowanych.  Negocjacje prawne, techniczne i handlowe dotyczące umów PPA.

Doradztwo techniczne w kwestiach dotyczących technologii odnawialnych źródeł energii.

Badania i doradztwo w sprawie zmian klimatycznych.

Oferujemy doradztwo strategiczne, prawne, techniczne i gospodarcze w zakresie wydajności energetycznej i jej wdrażania. Nasze wsparcie obejmuje ocenę techniczną oraz doradztwo w kwestiach kontraktowych i gospodarczych, dotyczących tych projektów. Weryfikujemy i przeprowadzamy badania rynku w zakresie wydajności.