Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Ochrona środowiska


Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty techniczne, prawne i środowiskowe niezbędne do uwzględnienia przez firmy w celu zachowania zgodności z przepisami i opracowania strategii:

Przygotowanie raportów prawnych i technicznych, dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz raportów due diligence w kwestiach środowiskowych.

Doradztwo w sprawach dotyczących wytwarzania i przetwarzania odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym, produktów ubocznych, końca fazy odpadu, jak również w kwestiach związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta w odniesieniu do poszczególnych strumieni odpadów.

Doradztwo techniczne i prawne w sprawach dotyczących zanieczyszczenia gruntów, jak również pomoc w negocjacjach i procedurach związanych z rekultywacją skażonych terenów.

Pomoc techniczno-prawna w spełnieniu wymogów środowiskowych, a także w opracowaniu systemów odpowiedzialności społecznej i zarządzania środowiskowego.

Pomoc techniczno-prawna w kwestiach dotyczących odpowiedzialności środowiskowej, w postępowaniach karnych i karno-administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z ochroną środowiska.

Doradztwo w sprawach dotyczących emisji zanieczyszczeń, w tym emisji hałasu.

Pomoc techniczna i prawna w kwestiach hydrologicznych, w tym zarządzanie systemami zamkniętego obiegu wody.

Doradztwo w sprawie urzędowych procedur środowiskowych w wydziałach urbanistycznych.

Doradztwo w sprawie działań państwowych w gospodarce oraz kontrola środków pomocowych udzielanych przez państwo w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Analiza przepisów dotyczących ochrony obszarów dzikiej przyrody i bioróżnorodności (w szczególności, identyfikacja barier dotyczących wdrażania nowych projektów, takich jak ograniczenia związane z dużymi obiektami infrastrukturalnymi lub projektami z zakresu energetyki, etc.).

Doradztwo w sprawie przepisów dotyczących handlu prawami do emisji poprzez opracowanie raportów i opinii, sporządzanie pism, oświadczeń, odwołań itp. w kwestiach wynikających z przepisów międzynarodowych i unijnych, zarówno z perspektywy prawa krajowego, jak i regionalnego; doradztwo w sprawie włączenia zmiennej środowiskowej do każdego łańcucha wartości w biznesie; kompleksowe doradztwo w procesie przechodzenia przedsiębiorstwa do gospodarki niskoemisyjnej; analiza skutków prawnych, gospodarczych i środowiskowych, wynikających z systemu EU ETS; strategie ograniczania i adaptacji, obliczanie śladu węglowego lub środowiskowego, upowszechnianie informacji korporacyjnej w sprawie zmian klimatu; a także pomoc w analizie odporności projektów i organizacji oraz ryzyka ich narażenia na zmiany klimatu.

Doradztwo w sprawach dotyczących podatków środowiskowych, podatkowych bodźców środowiskowych oraz rachunkowości środowiskowej.

Przygotowanie strategii z zakresu prawa procesowego, dostosowanej każdorazowo do danego przypadku, w tym doradztwo na etapie postępowania sądowego.