Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Systemy wynagradzania według kryteriów zrównoważonego rozwojuWynagrodzenia kadry kierowniczej w danym przedsiębiorstwie są coraz ściślej powiązane z dążeniem tego przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat przedsiębiorstwa wiążą zmienną część wynagrodzenia ze spełnieniem określonych kryteriów i osiągnięciem wyznaczonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju na poszczególnych poziomach odpowiedzialności.

Projektujemy systemy wynagradzania, ustalane na podstawie zmiennych rocznych lub obejmujących okresy kilkuletnie i opartych na kryteriach zrównoważonego rozwoju, w zgodzie z zaleceniami organów nadzorczych, inwestorów instytucjonalnych i proxy advisors. Ponadto określamy istotne warunki i reguły działania tych systemów.

Wraz z klientem definiujemy cele zrównoważonego rozwoju powiązane z otrzymaniem zmiennego składnika wynagrodzenia, ustanowionego w celu zapewnienia wewnętrznej spójności i zgodności z ogólnymi celami przedsiębiorstwa.

Pomagamy w dostosowaniu polityki mobilności włączając środki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi w odniesieniu do zagranicznych podróży pracowników, a także w budowaniu narzędzi umożliwiających śledzenie realizacji celów.