Prawo Pracy

01-13-2017
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, dalej jako „Ustawa”) pomyślana przez Ministerstwo Rozwoju jako cześć pierwszego etapu realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 roku. Zgodnie z deklaracją ministerstwa, celem Ustawy jest usunięcie z obrotu prawnego przepisów „które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm”.