Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Nowa Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 2.0

Poland - 

Prezydent podpisał tarczę finansową PFR mającą wspomóc przedsiębiorców najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii SARS-CoV-2. Nabór wniosków elektronicznych planowany jest na drugą połowę stycznia 2021. Wysokość planowanej pomocy szacuje się na 40 mld zł.

Tarcza Finansowa 2.0 jest drugą odsłoną wsparcia mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Na pomoc może liczyć 38 branż, w tym branża sprzedaży detalicznej odzieży, gastronomia, transport lądowy, hotelarstwo, turystyka, rozrywka i kultura. Start programu uzależniony jest od zgody Komisji Europejskiej (KE).

Aby otrzymać środki z Tarczy Finansowej 2.0, trzeba będzie spełnić określone kryteria. Możliwość uzyskania bezzwrotnej subwencji będzie uzależniona od spadku obrotów, a także utrzymania działalności przedsiębiorstwa i poziomu zatrudnienia i wykazania faktycznych strat. Ponadto, proponowane będzie umorzenie nawet całości otrzymanego wcześniej wsparcia, w ramach tzw. Tarczy Finansowej 1.0

Środki ze subwencji można będzie wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników. Nie ma możliwości finansowania z nich przejęcia innego przedsiębiorstwa. Co więcej, środki te nie będą mogły zostać wykorzystane na przedpłacenie kredytu, leasingu czy podobnego instrumentu.

Prócz subwencji, planowane formy pomocy dla przedsiębiorców to między innymi bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, postojowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zwolnienia ze składek na ZUS.

Jakie warunki należy spełnić aby móc ubiegać się o udzielenie subwencji z Tarczy Finansowej 2.0?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników):

 • Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
 • Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
 • Spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. i utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw (od 10 do 249 pracowników):

 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 •  Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
 • Spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw (od 250 pracowników):

 • Obrót powyżej 50 mln euro
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Obniżono oprocentowanie i wydłużono termin spłat pożyczek z 4 do 6 lat

Pełna lista branż do których skierowana jest Tarcza Finansowa PFR 2.0 wg. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest dostępna tutaj.