Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

COVID-19: Polska tarcza antykryzysowa

Poland - 

Polska Powiadomienia

Podczas konferencji Prezydenta i Premiera RP, następującej po posiedzeniu Rady Gabinetowej, został przedstawiony zarys pakietu działań dla społeczeństwa i przedsiębiorców zwany „Tarczą Antykryzysową”. 

Pakiet ma ograniczyć negatywne skutki pandemii. Składa się z 5 głównych filarów, obejmujących różne dziedziny gospodarki. Wartość pakietu szacuje się na 212 mld złotych, tj. niemal 10% polskiego PKB.

Filar I „ochrona pracowników”- ma przewidywać m.in.:

 • dofinansowanie 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej;
 • „wakacje kredytowe”;
 • „wakacje od obowiązków administracyjnych”;
 • wsparcie samozatrudnionych oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia.

Filar II „dla przedsiębiorców” skupiać się ma bezpośrednio na  wsparciu sektora przedsiębiorstw przez takie działania jak:

 • odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie bez dodatkowych opłat;
 • brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych;
 • mikropożyczki do wysokości 5.000 PLN;
 • leasing operacyjny dla sektora transportowego;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych;
 • rozliczenie tegorocznej straty w przyszłym roku.

Filar III „ochrona zdrowia” - ma objąć wsparcie dla służby zdrowia. Przeznaczone na ten cel zostanie ok. 7,5 mld złotych, w szczególności na infrastrukturę szpitali zakaźnych i na środki ochrony.

Filar IV ma służyć wzmocnieniu polskiego systemu finansowego

Na ten cel rząd planuje przeznaczyć ponad 70 mld złotych. W skład tego filaru mają wejść:

 • środki płynnościowe;
 • pakiet regulacyjny KNF i MF;
 • pakiet płynnościowy NBP;

Więcej informacji na temat decyzji NBP i Rady Polityki Pieniężnej dotyczących przeciwdziałania skutkom ekonomicznym COVID-19 można znaleźć w naszym poprzednim powiadomienia: Działania NBP i RPP w związku z pogarszającą się sytuacją polskich przedsiębiorstw.

Filarem V w ogłoszonym pakiecie są rozwiązania w zakresie programu inwestycji publicznych.

Rząd zakłada utworzenie specjalnego funduszu o wartości co najmniej 30 mld złotych przewidzianego na wzmocnienie wydatków na inwestycje publiczne. Fundusz ten stanowią środki krajowe, niezależne od wsparcia UE. W ramach pakietu przewidziane jest finansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg samorządowych, cyfryzacji, modernizacji szkół, transformacji energetycznej, ochrony środowiska, przebudowy różnych elementów architektury i infrastruktury państwa (energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej).

W ramach pakietu mają również zostać uwzględnione rozwiązania dla firm realizujących zamówienia publiczne. W pierwszej kolejności, ze względu na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców związane z absencją pracowników i ciągłością łańcuchów dostaw, zapowiada się wstrzymanie naliczania kar umownych w ramach tych umów.

Projekty ustaw wprowadzające szczegółowe rozwiązania w zakresie Tarczy Antykryzysowej mają być gotowe do końca bieżącego tygodnia.