Prawo Bankowe i Finansowe

12-23-2020
Prezydent podpisał tarczę finansową PFR mającą wspomóc przedsiębiorców najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii SARS-CoV-2. Nabór wniosków elektronicznych planowany jest na drugą połowę stycznia 2021. Wysokość planowanej pomocy szacuje się na 40 mld zł.
04-14-2020
31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).
03-18-2020
Ogłoszona pandemia i stan zagrożenia epidemicznego, wraz z podjętymi nadzwyczajnymi środkami prawnymi, postawiły wielu naszych klientów w obliczu potrzeby bezprecedensowych działań i konieczności zmierzenia się z ich konsekwencjami.  
01-30-2020
W tegorocznej edycji Latin Finance’s Deals of the Year Awards, Garrigues zdobył tytuł firmy prawniczej roku w Regionie Andów. Wyróżnienie to zostało przyznane za doradztwo prawne w operacjach finansowych przeprowadzonych w Ameryce Łacińskiej w 2019 roku. W uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się wczoraj w Nowym Jorku, gdzie amerykańskie wydawnictwo ma swoją siedzibę, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych inwestorów, banków oraz kancelarii prawnych działających w Ameryce Łacińskiej. Kancelaria Garrigues już trzykrotnie zdobyła to wyróżnienie, tym razem drugi rok z rzędu.
11-04-2017
5 kwietnia 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się doroczna Gala Techno Biznes, organizowana przez Gazetę Bankową. Kulminacyjnym punktem Gali było wręczenie nagród laureatom konkursu Hit Roku, które od 10 lat przyznawane są najlepszym dostępnym rozwiązaniom informatycznym, oraz przyznanie wyróżnień tym produktom i usługom, które Kapituła konkursu rekomenduje różnym branżom. Jubileuszową, 10 nagrodę Hit Roku otrzymało Biuro Informacji Kredytowej S.A. za Platformę Antyfraudową, nowatorskie rozwiązanie gromadzenia i porównywania danych wspomagające zapobieganie wyłudzeniom produktów oferowanych przez instytucje finansowe i mające na celu zwalczanie oszustw w sektorze usług finansowych, które jest dostępne dla banków i innych podmiotów rynku finansowego, a więc sektora szczególnie wrażliwego na nieuczciwe działania ze strony kontrahentów. Obok głównej nagrody konkursu, tj. tytułu Hitu Roku 2017, Platforma Antyfraudowa otrzymała również rekomendację Kapituły, czyli w oczach tworzących ją ekspertów jest to produkt nie tylko przełomowy w koncepcji i działaniu, ale również mający szerokie praktyczne zastosowanie w sektorze finansowym i niesie ze sobą wymierne korzyści dla wdrażających go instytucji w postaci poprawy bezpieczeństwa.