Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Działania NBP i RPP w związku z pogarszającą się sytuacją polskich przedsiębiorstw

Polska - 

Polska Prawo Bankowe i Finansowe Powiadomienia

Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zareagowały na pogarszającą się sytuację przedsiębiorstw, ryzyko utraty płynności oraz powstanie nadzwyczajnych potrzeb budżetu państwa w związku z epidemią.

Jak ogłosił NBP w komunikacie po posiedzeniu Zarządu w dniu 16 marca 2020, NBP:

  1. Będzie dostarczał bankom płynności poprzez zawieranie tzw. transakcji repo,
  2. Wdroży na dużą skalę zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym,
  3. Wprowadzi kredyt wekslowy, którego celem ma być refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego.

Jednocześnie zarekomendował RPP istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej, oraz wezwał do podjęcia działań zmniejszających obciążenia przedsiębiorstw. Jak wskazują eksperci, wdrożenie skupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych oznacza de facto, że NBP podjął decyzję o finansowaniu w ten sposób potrzeb pożyczkowych skarbu państwa (emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje skarbowe obejmowane przez banki komercyjne będą skupowane przez NBP).

Dzień po posiedzeniu Zarządu NBP, Rada Polityki Pieniężnej podjęła zdecydowane decyzje odnośnie znaczącego obniżenia stóp procentowych. Jak wynika z komunikatu opublikowanego po posiedzeniu RPP z dnia 17 marca 2020:

Rada podjęła decyzję o obniżeniu głównej stopy procentowej czyli stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%, który jest jednocześnie najniższym w historii. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,05%;
  • stopa dyskonta weksli 1,10%.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu NBP z dnia poprzedniego Rada podjęła także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej NBP.

Obniżka stóp procentowych oznacza, m.in. że spadną koszty finansowania udostępnianego przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom domowym.

Szczegóły dostępne w komunikatach:

NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html

RPP: https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2020_03_17.pdf