Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Polska - 

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju to rozwiązanie mające na celu wsparcie przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku epidemii koronawirusa.

Polski Fundusz Rozwoju po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej planuje wdrożyć program wsparcia finansowego dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o wartości 4,5% PKB. Finansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma przyjąć formę częściowo bezzwrotnych subwencji. Natomiast finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny – obejmie finansowanie dłużne oraz zaangażowanie kapitałowe.

Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników):

 • subwencje do maksymalnej kwoty 324.000 złotych na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do wysokości 75% subwencji po 12 miesiącach – pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia,
 • obrót lub suma bilansowa nie może przekraczać 2 mln euro.

Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (od 10 do 250 pracowników):

 • subwencja do maksymalnej kwoty 3,5 mln złotych na 3 lata,
 • środki bezzwrotne do wysokości 75% subwencji po 12 miesiącach - pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia oraz zanotowania straty na sprzedaży,
 • roczny obrót nie może przekraczać 50 mln euro lub suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro.

Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników):

 • finansowanie udzielone na bazie indywidualnej analizy,
 • finansowanie płynnościowe,
 • pożyczki preferencyjne,
 • instrumenty kapitałowe,
 • roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Środki pozyskane przez przedsiębiorców w ramach subwencji będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, spłatę kredytu, czy też na potrzeby rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Jednym z warunków przyznania subwencji jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Co więcej, przedsiębiorca nie może być w upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji. Nie może też zalegać z płatnościami podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne. Musi natomiast być polskim rezydentem podatkowym i prowadzić działalność co najmniej od 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowy harmonogram i terminy składania wniosków powinny zostać ogłoszone wkrótce. Program został notyfikowany Komisji Europejskiej i oczekuje na uzyskanie zgody.