Polska

07-24-2017
Dotychczas kwota podatku VAT, od momentu jej wpływu na konto firmy do momentu zapłaty na konto urzędu skarbowego, pozostawiona była do swobodnej dyspozycji podatnika. Ponieważ mechanizm ten był często wykorzystywany do nadużyć VAT, Minister Finansów postanowił zmienić dotychczasowy system rozliczania VAT pomiędzy kontrahentami.
07-27-2017
W ostatnich dniach opublikowany został projekt zmian w ustawach regulujących opodatkowanie dochodu (projekt z 6 lipca 2017). Zgodnie z uzasadnieniem celem projektu jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz implementacja (częściowa) tzw. 
03-18-2019
Zwalczanie nadużyć podatkowych poprzez zaostrzanie regulacji już na stałe wpisało się do zmian legislacyjnych, którymi podatnicy tradycyjnie są obejmowani z początkiem kolejnego roku. Temu celowi przyświeca wprowadzenie od 2019 roku obowiązku raportowania (zarówno przez osoby świadczące usługi prawne, doradcze, finansowe ale i ich klientów) tzw. schematów podatkowych (tzw. MDR) oraz zmiana trybu rozliczania podatku u źródła (WHT) według preferencyjnych stawek polegająca na wprowadzeniu obowiązku odzyskiwania tego podatku po jego uprzedniej wpłacie. Z kolei wprowadzenie tzw. exit tax ma służyć zniechęcaniu do przenoszenia działalności poza Polskę.
03-15-2019
Jego celem jest wzmocnienie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności startupów. P.S.A. jako forma prosta w założeniu, prowadzeniu oraz rozwiązaniu jest skierowana szczególnie do małych firm technologicznych pragnących swobody i elastyczności w prowadzeniu działalności. Założenie oraz prowadzenie P.S.A. ma być prostsze, szybsze i tańsze od innych spółek kapitałowych.
02-14-2018
W Europie postępowania arbitrażowe są zjawiskiem dość powszechnym. Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2018 liczba wszczynanych postępowań arbitrażowych będzie rosnąć. Dotyczy to zwłaszcza rynku południowoamerykańskiego. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z tej drogi prawnej jest jej pewność prawna, elastyczność oraz szybkość postępowania. Są to podstawowe elementy gwarantujące rozwój międzynarodowych inwestycji w regionie. Standardy arbitrażu obowiązujące w danym kraju są papierkiem lakmusowym wskazującym jego stabilność gospodarczą.