Polska

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

 • Zakup nieruchomości w Hiszpanii (II): kluczowe kroki techniczne dla polskich inwestorów

  Nawigowanie przez zawiłości nabywania nieruchomości w Hiszpanii, zwłaszcza dla polskich inwestorów, wymaga dobrego zrozumienia szczegółów tego procesu. Od najbardziej kluczowego momentu - podpisania umowy sprzedaży aż po opcje sfinansowania zakupu - artykuł ten opisuje krok po kroku wszystkie niezbędne elementy takiej transakcji.
 • Unia Europejska na drodze do uregulowania sztucznej inteligencji

  Przy faktycznym braku innych podobnych projektów legislacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich Unia Europejska wprowadza pierwszą kompleksową regulację sztucznej inteligencji.
 • Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych otwiera nowe możliwości rozwoju

  W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i niektórych innych ustaw. Dotychczasowe zapisy ograniczały możliwości inwestycyjne w elektrownie wiatrowe, gdyż wymagały tego, aby powstawały one średnio w odległości ponad 1 km od zabudowań mieszkalnych. Dodatkowo mieszkańcy gmin nie mieli wpływu na powstające wokół nich inwestycje. Uchwalona w Sejmie nowelizacja ma za zadanie rozwiązać powyższe problemy.
 • Rekonstrukcja Ukrainy szansą dla europejskich przedsiębiorców

  Po agresji Rosji 24 lutego 2022 r. Ukraina stanęła przed wyzwaniem obrony swoich granic, usprawnienia systemów administracyjnych oraz odbudowy zniszczonej infrastruktury.
 • Ukraina: preferencje podatkowe dla firm udzielających pomocy humanitarnej w związku z kryzysem uchodźczym

  12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa, oprócz uregulowania szeregu kwestii związanych z pobytem uchodźców w Polsce, pozwala na korzystne traktowanie wydatków na pomoc humanitarną przez firmy. Równocześnie, istniejące przed wejściem w życie specustawy odliczenia podatkowe nie zostały zlikwidowane i są nadal dostępne dla podatników. Kwestią otwartą pozostaje możliwość skorzystania w odniesieniu do tych samych wydatków z obu preferencji podatkowych jednocześnie.
 • CPK, ambitny polski projekt mobilności w samy sercu Europy

  Polska zamierza zrealizować największy w UE projekt infrastrukturalny, łączący Europę z Azją, dzięki któremu kraj stanie się węzłem komunikacyjnym zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Inwestycja, której wartość szacuje się na ponad 30 miliardów euro, jest szansą dla przedsiębiorstw hiszpańskich nie tylko z branży budowlanej, ale także z sektorów związanych z kolejnictwem.
 • Zmiany podatkowe dotyczące spółek zawarte w Nowym Ładzie

  8 września rząd skierował do Parlamentu projekt obszernych zmian dotyczących m.in. prawa podatkowego wpływających na sytuację podatkową zarówno inwestorów zagranicznych, przedsiębiorców krajowych, jak również osób fizycznych (Druk sejmowy 1532). Zgodnie z zapowiedziami odpowiednie ustawy maja zostać przyjęte do końca września.
 • Rząd zapowiedział nową tarczę, w drugim kwartale pomoc dla przedsiębiorców ma wynieść 30 mld złotych

  Polski rząd zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 30 mld zł na kontynuację wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowej tarczy antykryzysowej w drugim kwartale 2021 r.
 • Zmiany w zamówieniach publicznych 2021

  Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa o zamówieniach publicznych przyjęta przez polski Parlament 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019). Nowa regulacja ma na celu uporządkowanie systemu zamówień publicznych i dalsze ujednolicenie z prawem unijnym.
 • Nowy obowiązek obejmujący przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej do końca 2021 roku

  Przepisy ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 zobowiązują podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do przygotowania i publicznego ogłoszenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.