Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Rząd zapowiedział nową tarczę, w drugim kwartale pomoc dla przedsiębiorców ma wynieść 30 mld złotych

Polska - 

Polski rząd zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 30 mld zł na kontynuację wsparcia dla przedsiębiorców w ramach nowej tarczy antykryzysowej w drugim kwartale 2021 r. Zgodnie z zapowiedziami, głównym kierunkiem działań pozostaje utrzymanie miejsc pracy, jednak nowa tarcza ma być także zapowiedzią wiosennego odbicia gospodarczego które ma nastąpić po trzeciej fali pandemii.

Zapowiadana pomoc ma polegać przede wszystkim na rozszerzeniu tarczy branżowej, do której trafić ma ok. 16 nowych rodzajów działalności z katalogu działalności PKD. W wyniku rozszerzenia, wsparcie ma być dostępne dla ponad 60 branż najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu. Pomoc ma być rozszerzona m.in. na branże kosmetyczną, fryzjerską, handlu meblami, sprzętem RTVAGD, jak również handlu komputerami w wyspecjalizowanych sklepach, handlu zabawkami, zegarkami czy biżuterią. Jak podkreślano podczas konferencji, wciąż najważniejsze jest to, by wsparcie było kierowane precyzyjnie i obejmowało najbardziej potrzebujące sektory działalności.

Główne inicjatywy w ramach poszerzonej „Tarczy Branżowej” to bezzwrotne dotacje w kwocie do 5.000 PLN, zwolnienie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, świadczenia postojowe w kwocie 2.080 PLN czy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Kontynuowane będą także działania w ramach „Tarczy Finansowej 2.0” Polskiego Funduszu Rozwoju jak również pomoc ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawą mają być gwarancje płynnościowe de minimis, preferencyjne pożyczki oraz subwencje skierowane do najbardziej dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa powyżej 249 pracowników będą mogły skorzystać z programu pożyczek na pokrycie 75% poniesionych strat w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021 r. - rząd przeznaczy na ten cel 17,5 mld złotych. Rząd zapowiedział także umorzenie 100% subwencji udzielonych w ramach „Tarczy Finansowej 1.0” Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikroprzedsiębiorców i MŚP.

Planowana pomoc ma być także skierowana do najemców lokali usługowych w obiektach handlowych powyżej 2 000 m­­2. W okresach zakazu prowadzenia działalności handlowej w tych obiektach mogą oni liczyć na automatyczną, 80-procentową obniżkę czynszu najmu, zaś przez 3 miesiące po zniesieniu zakazów obniżka ta ma wynosić 50%.

Podkreślono również jak ważnym jest, by pomoc była udzielana szybko i sprawnie. Mają to umożliwić programy doradztwa i szkoleń dot. sposobów uzyskiwania wsparcia realizowane przez PFR S.A. Przedsiębiorcy mają uzyskiwać świadczenia w ciągu 2-3 dni od złożenia wniosków.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z nową tarczą, zapraszmy do kontaktu.