Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Rekonstrukcja Ukrainy szansą dla europejskich przedsiębiorców

Polska - 

Po agresji Rosji 24 lutego 2022 r. Ukraina stanęła przed wyzwaniem obrony swoich granic, usprawnienia systemów administracyjnych oraz odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Ogromne zniszczenia spowodowane konfrontacją armii rosyjskiej i ukraińskiej stanowią wyzwanie dla kraju wyniszczonego wojną. Odbudowa nowoczesnej Ukrainy na wzór zachodni to obecnie wyzwanie, ale i szansa dla Ukraińców. Inwestycje niezbędne do osiągnięcia tego celu obejmują wszystkie sektory gospodarki, lecz najważniejszymi m.in.: budownictwo, energetyka, infrastruktura drogowa, artykuły spożywcze, IT, farmacja czy motoryzacja.

Mając na uwadze ogrom zniszczeń na Ukrainie, swoją gotowość do pomocy w odbudowie ukraińskiej infrastruktury wyraziły m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Francja, Rumunia, czy też Litwa.

Tworzone są specjalne oferty dla przedsiębiorców chcących zainwestować swoje środki na Ukrainie. Dla przykładu, polskie podmioty kontrolowane przez państwo takie jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu, czy też Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych prowadzą programy wsparcia dla polskich przedsiębiorstw planujących inwestycje na Ukrainie. Dodatkowo międzynarodowe organizacje pozarządowe ogłaszają przetargi dotyczące potrzeb rynku ukraińskiego.

Solidarność z Ukrainą potwierdziło ponadto zorganizowanie 2 dużych międzynarodowych konferencji. Pierwsza miała miejsce w Lugano w Szwajcarii w dniach 4 - 5 lipca 2022 r., na której było obecnych blisko 1000 delegatów z ok. 40 różnych krajów i organizacji międzynarodowych. Uczestnicy ustalili potrzebę utworzenia planu odbudowy Ukrainy na wzór amerykańskiego „Planu Marshalla” z połowy XX wieku. Ponadto, ukraiński rząd wstępnie przedstawił państwa, które miałaby się zająć rekonstrukcją poszczególnych części Ukrainy wskazując m.in., że Niemcy odbudowywałyby Czernihów, Stany Zjednoczone wraz z Turcją Charków, natomiast Polska z Włochami Donieck. Dodatkowo wyznaczono 7 punktów, dzięki którym Ukraina stanie się państwem nowoczesnym i w pełni demokratycznym: partnerstwo; ukierunkowanie na reformy; przejrzystość, odpowiedzialność i praworządność; demokratyczny udział społeczeństwa; zaangażowanie wielu zainteresowanych stron’ równość płci i włączenie społeczne oraz zrównoważony rozwój.

Druga konferencja natomiast odbyła się w Berlinie w Niemczech w dniu 25 października 2022 r. Wzięło w niej udział wielu ministrów, premierów państw tzw. Europy Zachodniej oraz wysoko postawionych urzędników organizacji międzynarodowych. Ustalono, iż konieczne jest jak najszybsze uruchomienie międzynarodowej platformy odbudowy Ukrainy.

Zniszczenia lub częściowe uszkodzenia obejmują ponad 150 tys. budynków i bloków mieszkalnych, ponad 2 tys. placówek edukacyjnych, ponad 25 tys. kilometrów dróg i ok. 7 tys. torów, jak również dziesiątki ciepłowni, kilka elektrowni atomowych oraz setki tysięcy samochodów.

Szacuje się, że miesięczny deficyt budżetu Ukrainy przez prowadzone działania obronne wynosi ok. 4 mld EUR i ta kwota z biegiem czasu będzie się jedynie zwiększać. Warto również pamiętać, że oficjalna łączna wartość pomocy udzielonej Ukrainie na koniec listopada 2022 r. szacowana była na ok. 100 mld EUR.

Zważywszy na powyższe informacje, szacuje się, że odbudowa Ukrainy w każdym sektorze gospodarki może wynieść długofalowo nawet ponad 750 mld EUR.

Odbudowa zniszczonej Ukrainy może być ogromną szansą dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki. Rynek ukraiński, mimo trwającego konfliktu, nadal funkcjonuje i po zakończeniu wojny będzie potrzebował wszelkiego rodzaju usług i produktów.