Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zrównoważony transportRosnąca świadomość problemów społecznych i środowiskowych związanych z rozwojem transportu stanowi ogromne wyzwanie i prowadzi do konieczności poszukiwania rozwiązań alternatywnych, bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych, uwzględniających także kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w przestrzeni publicznej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obowiązujących norm i przepisów oraz przygotowujemy analizy techniczne i ekonomiczne, dotyczące programów zrównoważonego transportu.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zmieniających się norm i przepisów obowiązujących w poszczególnych regionach w dziedzinie zrównoważonego transportu, zarówno w odniesieniu do zachowań mieszkańców, jak i w kwestiach dotyczących projektów innowacyjno-rozwojowych w przedsiębiorstwach (platformy logistyczne, transport współdzielony, urządzenia transportu osobistego, pojazdy samobieżne, elektryczne, o napędzie wodorowym, hybrydowe lub z innym, alternatywnym systemem napędu, platformy zamówień, T&C, zgodność z przepisami obowiązującymi wobec konsumentów i użytkowników, etc.), lub decyzji władz (transport publiczny, Short Sea Shipping czyli krótkodystansowy transport morski, podnoszenie świadomości społecznej, dotacje, zrównoważone planowanie przestrzenne, przepisy o ruchu drogowym oraz optymalizacja podatkowa).

W uzupełnieniu przygotowujemy również analizy techniczne i ekonomiczne, dotyczące opracowania programów lub środków zrównoważonego transportu, umożliwiających racjonalizację przewozów i ograniczenie emisji związanych z transportem.