Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Turystyka zrównoważonaDążenie do zmiany sposobu podróżowania - z poszanowaniem tożsamości kulturowej, najważniejszych procesów ekologicznych, różnorodności biologicznej oraz ekosystemów - oznacza konieczność zmiany sposobu zarządzania zasobami w taki sposób, aby możliwe było zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecznych i środowiskowych, sprzyjając jednocześnie zrównoważonemu rozwojowi zarówno miejsca celu podróży turysty, jak i samej działalności turystycznej.

Pomagamy operatorom branży turystycznej w analizie zgodności z przepisami, wytycznymi i zaleceniami  (soft law) w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji protokołów międzynarodowych, uzyskania certyfikatów efektywności środowiskowej, w opracowaniu wytycznych działania i procedur dla klientów i pracowników.

Ponadto świadczymy usługi doradztwa dla podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie planów ożywienia dojrzałych ośrodków turystycznych: opracowanie zasad zarządzania i uczestnictwa instytucjonalnego z uwzględnieniem przepisów prawa środowiskowego, urbanistycznego i turystycznego, a także bodźców podatkowych, pracowniczych i subwencji dla inwestycji prywatnych.

Doradzamy samorządom w sprawie przepisów urbanistycznych, środowiskowych i gospodarczych, jakie należy wprowadzić, aby umożliwić mieszkańcom i turystom korzystanie z zasobów publicznych danej miejscowości lub regionu. Przekształcanie ośrodków turystycznych w smart city.