Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Równouprawnienie, różnorodność, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowiekaW dzisiejszym społeczeństwie działanie zespołu ludzi w przedsiębiorstwie lub organizacji w oparciu o zasady różnorodności i sprawiedliwości ma ogromne znaczenie. Zrozumienie i zastosowanie tych standardów ma dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie.

Diagnozujemy sytuację w przedsiębiorstwie i opracowujemy programy równego traktowania i różnorodności oraz protokoły praw człowieka.

Doradzamy w kwestiach związanych z wdrażaniem zasad równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym (zwolnienia, urlopy, ograniczenie i dostosowanie czasu pracy itp.) oraz z uzyskiwaniem certyfikatów i dyplomów dotyczących równouprawnienia.

Opracowujemy i wdrażamy modele zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniające stosowanie najlepszych praktyk w dziedzinie równego traktowania, różnorodności, godzenia życia osobistego z zawodowym, oraz włączające kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy do głównego nurtu strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.