Równouprawnienie, różnorodność, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka