Aktualności

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Garrigues wchodzi na rynek usług zaufania, przejmując 51% udziałów w EAD Trust

W wyniku tego przejęcia w najbliższych miesiącach zostaną wprowadzone na rynek nowe produkty i usługi zaufania, w kontekście nowego europejskiego rozporządzenia eIDAS2, dotyczącego tożsamości cyfrowej.

zaufania i tożsamości cyfrowej oraz lepsze dostosowanie istniejących ram prawnych do potrzeb firm i obywateli w społeczeństwie, które jest coraz bardziej połączone i opiera się w coraz większym stopniu na technologiach cyfrowych.


Działająca od prawie 15 lat EAD Trust dostarcza cyfrowe usługi, produkty i projekty na zamówienie. Wyrazem uznania dla jej zaangażowania w podnoszenie jakości i innowacyjność jest zdobycie statusu kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, działającego w całej Europie, po pozytywnym przejściu wymagających audytów zgodności i uzyskaniu certyfikatów ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 i ENS Medio. EAD Trust wystawia kwalifikowane certyfikaty dla osób fizycznych i prawnych, kwalifikowane znaczniki czasu i kwalifikowane certyfikaty witryn internetowych, oferuje również obsługę w zakresie kwalifikowanych pieczęci i podpisów elektronicznych w chmurze, procesu zawierania umów online oraz rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dostawcy usług zaufania, tacy jak EAD Trust, będą odgrywać coraz  większą rolę, w związku z oczekiwanym w tym roku wejściem w życie nowego europejskiego rozporządzenia, które przyniesie istotne zmiany na rynku. W rzeczywistości ta zmiana regulacyjna będzie kluczowa dla rozwoju europejskiego portfela tożsamości cyfrowej EDIW (EUID Wallet), nad którym EAD Trust aktywnie pracuje.


Przystąpienie kancelarii Garrigues do EAD Trust niesie ze sobą zmianę strategii biznesowej tej firmy, która w najbliższych miesiącach zaowocuje wprowadzeniem nowych produktów i usług i wzmocnieniem jej pozycji na rynku usług zaufania, zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach, w których firma jest obecna. Bogate doświadczenie kancelarii Garrigues w zakresie gospodarki cyfrowej i kwestii regulacyjnych, we wszystkich aspektach prawa handlowego, stanowią gwarancję bezpieczeństwa prawnego dla nowych produktów i usług.
Jak podkreśla Fernando Vives, prezes wykonawczy kancelarii Garrigues „gospodarka cyfrowa przeżywa bezprecedensowy wzrost, co niesie ze sobą potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do każdej transakcji cyfrowej. Inwestycja w EAD Trust jest bardzo ważnym posunięciem w strategii naszej kancelarii, ukierunkowanej na rozwój i udostępnienie odpowiedniej cyfrowej infrastruktury prawnej w najbliższych latach. Jesteśmy przekonani, że dzięki EAD Trust będziemy mogli dostarczać naszym klientom innowacyjne i bezpieczne rozwiązania, wzmacniając tym samym zaufanie do transakcji cyfrowych”.


Julián Inza, prezes EAD Trust, oświadczył natomiast: „Naszą misją jest działanie na rzecz społeczeństwa przyszłości poprzez dostarczanie propozycji, produktów i usług umożliwiających ograniczenie transakcji z użyciem papieru do sytuacji, w których forma ta jest wymagana dla celów dowodowych. Należy jednak podkreślić, że już teraz możliwe jest generowanie, zabezpieczanie i prezentowanie cyfrowych dowodów każdej czynności lub stosunku, za pomocą których można zaspokoić wszystkie potrzeby prawne. Żyjemy w rzeczywistości, która wymaga przejścia od paradygmatu fizycznego do cyfrowego i musimy dostarczać narzędzi bezpieczeństwa prawnego możliwych do zastosowania w obu tych obszarach. Dzięki wsparciu kancelarii Garrigues jesteśmy gotowi przejść na kolejny poziom".