Podatki

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

 • Ukraina: preferencje podatkowe dla firm udzielających pomocy humanitarnej w związku z kryzysem uchodźczym

  12 marca 2022 weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa, oprócz uregulowania szeregu kwestii związanych z pobytem uchodźców w Polsce, pozwala na korzystne traktowanie wydatków na pomoc humanitarną przez firmy. Równocześnie, istniejące przed wejściem w życie specustawy odliczenia podatkowe nie zostały zlikwidowane i są nadal dostępne dla podatników. Kwestią otwartą pozostaje możliwość skorzystania w odniesieniu do tych samych wydatków z obu preferencji podatkowych jednocześnie.
 • Podatkowa odpowiedź polskiego rządu na epidemię COVID-19

  Przyjęta przez polski parlament ustawa o “tarczy antykryzysowej”, która weszła w życie 1 kwietnia, oferuje wiele środków w walce z epidemią COVID – 19. 
 • COVID-19: możliwość uzyskania odroczenia (lub nawet umorzenia) zobowiązań podatkowych

  Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Polski skłoniło rząd do opracowania specjalnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki. 
 • Polska wprowadziła obowiązkową płatność podzieloną

  Począwszy od 1 listopada 2019 r. Polska wprowadziła nowe zasady dokonywania płatności na rzecz podatników VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami w ściśle określonych przypadkach kwota podatku VAT musi być wpłacana na odrębny rachunek bankowy dostawcy. Wdrożenie tych przepisów jest kontynuacją procesu uszczelniania systemu VAT w Polsce i zastąpiło dotychczas obowiązującą w transakcjach krajowych metodę odwrotnego obciążenia.
 • 14 czerwca wejdzie w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która umożliwia odzyskanie istotnej części (do 70%) nakładów poniesionych na nowe inwestycje

  Wprowadzane wsparcie ma postać ulgi w podatku CIT przyznawanej na okres od 10 do 15 lat i stanowi pomoc publiczną, kwalifikowaną, jako tzw. pomoc regionalna.
 • Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą zmiany, w wyniku których podatnicy nie będą już mogli swobodnie dysponować kwotą VAT wynikającą z wystawionej faktury

  Wynikać to będzie z planowanej zmiany dotyczącej tzw. podzielonej płatności VAT (split payment). Nowe przepisy wpływaja na cash - flow podatników i dlatego warto przygotować się do ich wejścia w życie.