Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

COVID-19: możliwość uzyskania odroczenia (lub nawet umorzenia) zobowiązań podatkowych

Polska - 

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Polski skłoniło rząd do opracowania specjalnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki. 

Zgodnie z przedstawionymi do tej pory propozycjami w skład tzw. „tarczy ochronnej” nie weszły rozwiązania mające wprowadzić odroczenia płatności podatków na szczeblu krajowym. Nie oznacza to, że rozwiązanie takie nie jest dostępne dla podatników - płatność podatku nadal można odroczyć lub wręcz umorzyć, zgodnie z ogólnymi regulacjami podatkowymi.

W tym celu niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do organów podatkowych. Wnioskować można o zwolnienie z obowiązku poboru podatku lub o odroczenie terminu jego poboru. We wniosku, aby był skuteczny, należy wskazać ważny interes podatnika (np. pobór podatku może zagrozić egzystencji przedsiębiorcy) lub ważny interes publiczny przemawiający za zasadnością uwzględnienia prośby. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd w trakcie prezentacji projektu „tarczy ochronnej”, władze podatkowe obiecują wsparcie podatników w tej trudnej sytuacji, mające polegać na rozpatrywaniu takich wniosków na korzyść podatników gdy tylko będzie to możliwe.