Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zrównoważone finanseW sektorze finansowym powstaje coraz więcej mechanizmów wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone finansowanie obejmuje projekty związane z ekologią i odpowiedzialnością społeczną, które wymagają spełnienia określonych standardów i kryteriów.

Doradzamy przy wdrażaniu wewnętrznych polityk, standardów i zapisów umownych, mających zastosowanie do transakcji określanych mianem zielonych, takich jak zielone obligacje czy pożyczki.

Pomagamy w identyfikacji elementów wymagających uwzględnienia przy redagowaniu zapisów umownych oraz wskazujemy istniejące opcje w przypadku naruszenia.

Przekazujemy wiedzę na temat instrumentów finansowych spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju (fundusze, etc.) i pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu i prezentacji informacji dla celów kwalifikacji ratingowej ASG przez instytucje finansowe i kwalifikujące, jak również w opracowaniu raportów second opinion.