Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Zarządzanie podatkami, dobre praktyki i zgodność z przepisami podatkowymiWobec nieustannie zmieniających się ram podatkowych zachodzi potrzeba wspierania przedsiębiorców radą w zakresie zasad ładu korporacyjnego i dobry praktyk podatkowych.

Doradzamy organom zarządzającym i kierowniczym w sprawach dotyczących zarządzania podatkami, a także w kwestiach związanych z procedurami i dobrymi praktykami podatkowymi, przekazując odpowiednią wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych decyzji.

Pomagamy w zapewnieniu zgodności z przepisami podatkowymi, przy tworzeniu systemów raportowania, a także wspieramy naszych klientów przy wdrażaniu systemów kontroli ryzyka.

Służymy pomocą w zakresie udostępniania informacji podatkowych przeznaczonych zarówno dla ogółu odbiorców, jak i dla poszczególnych grup interesariuszy.

Doradzamy w kwestii przejrzystości podatkowej i w kontaktach przedsiębiorców z władzami podatkowymi.