Prawo Podatkowe

02-02-2023
Garrigues wzmacnia swój zespół poprzez zatrudnienie dwóch renomowanych prawniczek na stanowiskach partnerów. Mónica Bolaños dołączy do zespołu prawa podatkowego w Bogocie, natomiast Mireia del Pozo będzie partnerem w obszarze prawa administracyjnego i konstytucyjnego w Barcelonie. Obie nominacje, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym zgromadzeniu wspólników, są zgodne ze strategią firmy, ukierunkowaną na umacnianie pozycji lidera w dziedzinie doradztwa prawnego we wszystkich obszarach prawa gospodarczego i korporacyjnego.
09-16-2022
Kancelaria Garrigues została dwukrotnie wyróżniona jako najlepsza firma w Hiszpanii w kategoriach: spory podatkowe i podatki pośrednie. Międzynarodowe wydawnictwo International Tax Review (ITR), zajmujące się zagadnieniami prawa podatkowego w przedsiębiorczości na poziomie światowym, przyznało nagrody podczas gali konkursu EMEA Tax Awards, która odbyła się wczoraj w Londynie przy udziale najbardziej renomowanych europejskich kancelarii i prawników specjalizujących się w dziedzinie prawa podatkowego.
02-15-2021
Przepisy ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 zobowiązują podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do przygotowania i publicznego ogłoszenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.
12-23-2020
Prezydent podpisał tarczę finansową PFR mającą wspomóc przedsiębiorców najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii SARS-CoV-2. Nabór wniosków elektronicznych planowany jest na drugą połowę stycznia 2021. Wysokość planowanej pomocy szacuje się na 40 mld zł.
09-23-2020
W piętnastej edycji nagród dla firm podatkowych przyznawanych przez International Tax Review Garrigues otrzymał tytuł ‘Międzynarodowej Firmy Podatkowej Roku na Kontynencie Amerykańskim’ (International Tax Firm of the Year in the Americas). Z uwagi na obostrzenia związanie z COVID-19, wczorajsza ceremonia wręczenia nagród odbyła się w sposób wirtualny.
09-25-2020
W piątej edycji Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios (Nagrody Expansión Jurídico za wysoką jakość doradztwa w zakresie prawa gospodarczego) dziennika Expansión, Garrigues znalazł się w grupie firm, które zdobyły najwięcej nagród. Kancelaria została laureatem w czterech kategoriach: Najlepsza kancelaria prawna w sektorze cyfrowej ekonomii, Najbardziej innowacyjny projekt, Najlepsza inicjatywa pro bono oraz Najlepsza transakcja.
09-24-2020
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian (projekt z dnia 15 września 2020) w ustawach o podatkach dochodowych. Projekt, w szczególności rozszerza krąg podatników o spółki komandytowe, czy zwiększa zakres obowiązków nałożonych na tzw. spółki nieruchomościowe. Nowością jest również, nałożony na większych podatników, obowiązek podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji ich strategii podatkowej.
04-14-2020
31 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).

Pages