Umowy Handlowe i Prawo Spółek

01-13-2017
W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, dalej jako „Ustawa”) pomyślana przez Ministerstwo Rozwoju jako cześć pierwszego etapu realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 roku. Zgodnie z deklaracją ministerstwa, celem Ustawy jest usunięcie z obrotu prawnego przepisów „które ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm”.
03-21-2019
Tomás Pessanha, nowy partner, któremu powierzono kierowanie Działem Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć w biurze w Porto, dołączył do zespołu kancelarii Garrigues w Porto. Pessanha posiada bogate doświadczenie zawodowe jako doradca przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych, tak krajowych, jak i międzynarodowych, w zakresie prawa spółek, umów handlowych, fuzji i przejęć, private equity, venture capital i restrukturyzacji
03-15-2019
Jego celem jest wzmocnienie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności startupów. P.S.A. jako forma prosta w założeniu, prowadzeniu oraz rozwiązaniu jest skierowana szczególnie do małych firm technologicznych pragnących swobody i elastyczności w prowadzeniu działalności. Założenie oraz prowadzenie P.S.A. ma być prostsze, szybsze i tańsze od innych spółek kapitałowych.
10-24-2018
Wiele ważnych decyzji podejmowanych w kancelariach prawnych i firmach zależy od tego, czy w wyniku Brexitu jurysdykcja brytyjska straci na znaczeniu w Europie i, jeżeli tak, to jaki system prawny ją zastąpi. Sądy stanu Nowy Jork i sądy francuskie są już w gotowości, ale brane są pod uwagę również inne opcje, w tym na przykład przyjęcie europejskiego rozporządzenia w sprawie zobowiązań umownych.