Publikacje

Garrigues

ELIGE TU PAÍS / ESCOLHA O SEU PAÍS / CHOOSE YOUR COUNTRY / WYBIERZ SWÓJ KRAJ / 选择您的国家

Minister Finansów przedłuża termin na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych

Poland - 

Obecna sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemicznym i poważnymi ograniczeniami działania podmiotów gospodarczych spowodowała nie tylko gwałtowny spadek obrotów firm, ale również trudności w realizacji obowiązków podatkowych czy wynikających z umów handlowych. W natłoku narastających negatywnych skutków pandemii oczywistym jest odsunięcie przez przedsiębiorców innych ustawowych obowiązków na dalszy plan.

W celu odciążenia firm, dnia 31 marca 2020 r. Minister Finansów, na podstawie art. 15 zzh ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 w ramach tak zwanej „Tarczy Antykryzysowej”, wydał rozporządzenie, na mocy którego wydłużył niektóre terminy związane z ewidencją i sprawozdawczością podmiotów gospodarczych i samorządów.

O dodatkowe 3 miesiące zostały wydłużone m. in. następujące terminy:

  • Termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy;
  • Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, to termin ten z 31 marca został wydłużony do 31 czerwca;
  • Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności przez organ zatwierdzający podmiotu (np. zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z o.o.) – jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, to termin ten z 31 czerwca został wydłużony do 31 września;
  • Termin na sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej.